Jorden rundt med anbefalinger i bagasjen

Bedriften Pflug utfører klassisk trearbeid innen interiør, messemøblement, bil- og maskinindustri, og har siden 80-tallet holdt til i Gomaringen i Baden-Württemberg sør i Tyskland. Takket være et bredt tilbud, gode anbefalinger og noen tilfeldigheter, har foretaket arbeidet i alt fra Mekka til Oslo. For naturhistorisk museum i Oslo har de utviklet, konstruert og installert diverse utstillingsobjekter i den permanente utstillingen.

Bedriften tilbyr et bredt spektrum av skreddersydde treprodukter: alt fra et enkelte stolben til komplette interiører i legekontorer, bolighus og kontorbygg. Hovedsakelig arbeider Pflug med høykvalitets interiørdesign for private kunder og næringslivet. For industrikunder tilvirker Pflug dessuten spesialdeler i tre og kunststoff, fra bearbeidede plater til komplekse innretninger for produksjon av luksusbiler.

Det tredje virkeområdet er fremstilling av utstillingsgjenstander. «Blant kundene våre er det flere museer, nasjonalparker og institusjoner som vi fremstiller modeller og utstillingsobjekter for, med fokus på nøyaktig tilvirkning etter digitale data. Et viktig produkt er landskapsrelieffer med projeksjoner eller fargedesign», forklarer Volker Paasch, daglig leder hos Pflug GmbH.

En måne for Mekka

Takket være anbefalinger etter fremstilling av en spesialdel for bilindustrien – og en rekke tilfeldigheter – fikk Pflug i 2011 et oppdrag for astronomiutstillingen i Clock Tower Museum i Mekka, som blant annet omfattet to månekuler med overflaterelieff og med en diameter på 3,5 meter. «Så tok det ene det andre. Ekspertisen vår ble en snakkis. En av utfordringene var de store dimensjonene på eksponatene. For øyeblikket har vi to måner på lager, begge med en diameter på 3,5 meter, som ble gitt i gave til NASA og Tysk senter for luft- og romfart (DLR) i forbindelse med Mekka-prosjektet. Men begge organisasjonene mangler plass.»

Planeter til Oslo

I forkant av prosjektet ga Handelskammeret oss god rådgivning. Det var takket være deres tjenester at levering og montering av eksponatene ble mulig,» sier Paasch. «Det var til stor hjelp under administreringen av prosjektet.

Volker Paasch, daglig leder, Pflug GmbH

Enda større dimensjoner har utstillingsobjektene for den permanente utstillingen i Naturhistorisk museum i Oslo. Det er blant ti jordkloder med en diameter på ca. 1,5 meter tilknyttet diverse temaer, som jordens oppbygning, vulkansk virksomhet, platetektonikk og magnetfelter. Dessuten har Pflug fremstilt seks andre eksponater i sammenheng med solsystemet, asteroider og meteoritter, samt et helt asteroidefelt i form av en svevende installasjon med 85 enkeltobjekter. For en annen del av utstillingen produserte de to installasjoner om temaet gruvedrift. Eksponatene ble utviklet og produsert i Gomaringen, og deretter montert i Oslo av Paasch og hans medarbeidere. Det avgjørende for suksessen i alle prosjektene var de lange tekniske forberedelsene i planleggingsfasen, samt skalerbare utførelser som gjorde det mulig å holde seg innenfor budsjettene og likevel fremstille imponerende utstillingsobjekter i svært høy kvalitet. Dette og andre prosjekter fra Pflug er nå berørt av vanskeligheter med å anskaffe råvarer og halvfabrikata. Lange leveringstider, dårlig tilgjengelighet og økte priser er bare noen av problemene. Av stor økonomisk betydning er dessuten arbeidet med å omdisponere, legge om planer og optimere prosjektene etter det som er tilgjengelig for øyeblikket. For oppgaven i Oslo betød det at tiden fra oppdraget ble gitt til eksponatene skulle være ferdig installert, ble redusert fra 14 til bare åtte måneder.

Hjelp med norsk byråkrati

Den største utfordringen for foretaket var alle formalitetene som måtte på plass i Norge. Her bidro Norsk-Tysk Handelskammer med rådgivning. «I forkant av prosjektet ga Handelskammeret oss god rådgivning. Det var takket være deres tjenester at levering og montering av eksponatene ble mulig,» sier Paasch. «Det var til stor hjelp under administreringen av prosjektet.» Når det gjelder ulikheter i forretningskulturen, peker Paasch særlig på prosjektstrukturen. «I Tyskland er det vanlig at én person har ansvaret når avgjørelser skal tas, mens i Norge kreves det gjerne en hel gruppe eller et større fellesskap. Derfor tar avgjørelsene ofte lenger tid på norsk side,» beretter Paasch. Samtidig fremhever han den vennlige og løsningsorienterte tilnærmingen, en hjelpsom innstilling og et åpent forhold mellom kunde og entreprenør.

Arbeidet i Norge er prosjektbasert. Primært arbeider Pflug i regionen Tübingen/Reutlingen. De har ingen planer om å legge om denne forretningsmodellen. Bedriften satser på å beholde sine nisjer med nye og innovative ideer, og å konsolidere prosjektdriften innen interiør. Men hvem vet hvor tilfeldighetene fører Volker Paasch og hans kolleger neste gang?