Om Norge som gjesteland ved bokmessen i Frankfurt 2019

Halldór Gudmundsson er prosjektleder for Norge som gjesteland ved bokmessen i Frankfurt 2019. Vi tok en prat med ham om hvordan prosjektgruppen jobber fremover og hvilke mål de har satt seg for Norges gjestelandstatus.

Hvilke budskap om norsk litteratur mener du er viktig å formidle på bokmessen?

Vi vil gjerne vise variasjonen og trekke fram den fortellende kvaliteten som en styrke i norsk litteratur. I tillegg er det viktig å formidle det sterke litterære systemet med gode støtte- og innkjøpsordninger som vi har i Norge.

Norsk litteratur er godt etablert i Tyskland, hvor ser du et potensial som ikke er utnyttet enda?

Vi skal bygge videre på norsk litteraturs sterke stilling i Tyskland, men vil også forsøke å styrke synligheten til litteratur for barn og unge samt sakprosa. Her ser vi muligheter for nye oppdagelser for tyskerne, derfor har vi i løpet av det siste året invitert nesten 70 tyske forleggere til Norge for å vise frem bredden vår og introdusere dem for forfattere, forleggere og andre bransjefolk.

Har dere satt dere et mål om oversatte titler?

Vi ønsker å se omkring 200 norske titler på det tyske bokmarkedet i 2018 og 2019, men vi fokuserer også på å presentere norsk litteratur utenfor Tysklands grenser ettersom det er en internasjonal bokmesse. Et annet mål som er like viktig som antall titler, er å få titlene igjennom på det tyske bokmarkedet. De tyske bokhandlerne må få et forhold til de norske titlene de skal selge til tyske lesere, vi inviterer derfor også disse til Norge for å skape ambassadører for norske bøker i Tyskland.

I tillegg til litteratur skal dere også planlegge et kulturelt rammeprogram, etter hvilke prinsipp utarbeides dette?

Rammeprogrammet er i hovedsak konsentrert rundt Frankfurt i 2019, men det vil selvfølgelig skje mye i hele Tyskland. Det er viktig å involvere tyske aktører også her ettersom vi ikke bare skal pakke inn en eksportpakke som vi sender over. Vi bruker samme tankegang her som med de tyske forleggerne – vi inviterer kuratorene hit, lar de se på norsk kunst og treffe de relevante aktørene og institusjonene.

Hvordan er det med interessen for tysk litteratur i Norge?

Nordmenn interesserer seg for tysk litteratur. Jeg er veldig glad for at litteraturfestivalen i Lillehammer har tyske forfattere på programmet i år, og til neste år planlegges en tysk litteraturfestival i Oslo. Det er viktig at denne gjensidigheten skapes.

Hva står på agendaen nå framover?

For tiden forbereder vi deltakelsen på bokmessen i Leipzig i mars, og vi er også i gang med å arrangere de første pressereisene til Norge for tyske journalister, slik at de kan treffe norske forfattere og lære mer om norsk litteratur. Vi forbereder i tillegg noen bransjetreff i forbindelse med bokmessene i London, Paris og New York – som sagt er det internasjonale aspektet viktig for oss.

Hvilken lærdom har du tatt med deg fra da du var prosjektleder for Islands gjestelandstatus i 2011?

Den viktigste lærdommen jeg fikk var å tenke mer langsiktig, noe vi ikke fokuserte godt nok på den gang. Det er utrolig spennende å lage et fyrverkeri i Frankfurt som varer i fem dager, men det er en større utfordring å gjøre det til noe som lever videre derfra. Det handler om å bygge opp kontakter innenfor bokbransjen og kulturlivet som kan fortsette etter 2019.

Intervju: Hilde Bjørk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *