Om oss

Norsk-Tysk Handelskammer rådgir og informerer tyske bedrifter og organisasjoner om det norske markedet, og norske bedrifter og organisasjoner om det tyske markedet. Via tjenestetilbyderen Norsk-Tysk Handelskammer Services AS kan medlemmer og kunder dessuten dra nytte av et verdensomspennende rådgivnings- og tjenestenettverk.

Norsk-Tysk Handelskammer (AHK Norge) er en del av et globalt nettverk av tyske handelskamre i utlandet (Deutsche Auslandshandelskammern, AHK) på 130 steder i over 90 land. AHKene er tett knyttet sammen med nettverket av tyske industri- og handelskamre (IHK). Handelskamrene i Tyskland (IHK) og i utlandet (AHK) støtter tyske selskaper med å bygge opp og utvide sine næringslivsforbindelser i utlandet. Det tette samarbeidet med tyske næringslivsorganisasjoner sørger for at utenlands-handelskamrene er nært knyttet til bedrifter og marked.

Tre felles funksjoner for tyske handelskamre

  • Tjenester for bedrifter: Med sitt eget servicemerke Norsk-Tysk Handelskammer Services AS tilbyr de tyske handelskamrene bedrifter i Tyskland og landet de er gjester i tjenester knytter til næringslivsaktiviteter i utlandet.
  • Medlemsorganisasjon: Handelskamrene er samlingspunkter for bedrifter som har aktive bilaterale næringslivsforbindelser. Disse medlemmene gir utenlands-handelskamrene vekt og en hørbar stemme når de fremmer det bilaterale næringslivssamarbeidet overfor politikk, næringsliv og offentlig administrasjon.
  • Offisiell representant for tysk næringsliv: Handelskamrene er sentrale aktører i å fremme tysk næringsliv i utlandet på oppdrag fra Forbundsrepublikken Tyskland. De representerer tyske næringslivsinteresser i landene de er gjester i. De informerer og reklamerer for Tyskland.

Mer informasjon på www.handelskammer.no