Bli kjent med viktige aktører i den tyske havvindbransjen

Bilde: GTAI

Både Norge og Tyskland har store ambisjoner knyttet til utbygging av havvind. Tyskland har nylig økt sine produksjonsmål til 30 GW installert kapasitet innen 2030, 40 GW i 2035 og 70 GW i 2045. Utbygging og ekspansjon av vindkraft til havs vil kreve store investeringer, men også tett samarbeid mellom både bransjeaktører og på tvers av land. Norsk-Tysk Handelskammer arrangerer i juni en delegasjonsreise til Bremen og Niedersachsen nord i Tyskland for både å legge til rette for økt samarbeid og erfaringsutveksling mellom Norge og Tyskland samt vise norske bedrifter mulighetene som finnes på det tyske markedet.  

– Vi opplever at det er stor interesse fra begge sider for samarbeid, og denne interessen har den siste tiden vært økende, forteller Kristina Schmidt, prosjektleder ved Norsk-Tysk Handelskammer.  

Kristina Schmidt, prosjektleder ved Norsk-Tysk Handelskammer

– Vi ønsker å legge til rette for at norske bedrifter skal komme i kontakt med de riktige aktørene i Tyskland for å kunne skape gode forbindelser og utveksling.  

Mulighet til å bli kjent med det tyske markedet

En av bedriftene som allerede er klare for reisen er Tampnet, som blant annet driver verdens mest omfattende offshore-nettverk som forbinder energiinfrastruktur over Nordsjøen, Mexicogolfen og østkysten av USA.  

– Ved det nylige oppkjøpet av den tyske operatøren dasNetz, utvides fotavtrykket til den tyske bukten og Østersjøen, forteller Steinar Bjørnstad i Tampnet. Selskapet leverer både fiber- og mobiltelekomtjenester for kritiske kommunikasjonsformål.  

– Vi ønsker å utvide våre kontakter og styrke vår markedspresens i de nye områdene vi nå trer inn. Vi tror delegasjonsreisen vil være et ypperlig sted å gjøre dette og ser frem til å få enda bedre kjennskap til det tyske markedet og viktige markedsaktører.  

Spennende utvikling i Niedersachsen og Bremen 

Delegasjonsreisen gir norske bedrifter som er interessert i å etablere seg i Bremen og Niedersachsen muligheten til å knytte kontakter i området – områder som vil være spesielt viktige i den store omstillingen av energimarkedet som Tyskland er inne i. 

– Vindenergi er bærebjelken i omstillingen av den tyske energimiksen. Niedersachsen har ikke bare den største installerte kapasiteten for vindenergi i Tyskland, Niedersachsen har også en velutviklet og innovativ bedriftsstruktur langs hele verdikjeden, forteller Olaf Krawczyk, direktør for markedsutvikling i Invest in Niedersachsen.  

– Med 300 km kyst og 9 havner, har vi veldig gode forutsetninger for utvidelse av havvind i Nordsjøen.  

Niedersachsen er også allerede i gang med å utvikle nye energiprosjekter: – Vi ser at en kobling av ulike sektorer er med på å skape nye muligheter. Banebrytende utvikling som bruk av hydrogen innen mobilitet og industri er allerede tatt i bruk i Niedersachsen, for eksempel med hydrogentoget fra Alstom og direkte reduksjon av jernmalm med hydrogen hos Salzgitter AG. 

– Forbundsstaten Bremen kombinerer alle områder som er relevante for hydrogenfremtiden: Kunnskap i romfartssektoren, i maritim, havne- og bilsektoren, innen materialvitenskap og innen fornybar energi. I tillegg har vi en optimal infrastruktur med direkte tilknytning til Europas største havner, til havvind og til det nordtyske gassnettet for uavbrutt tilførsel av hydrogen, forteller Kolja Umland, prosjektleder for internasjonalt samarbeid i WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH. I tillegg er Bremen hvert år vertskap for den største leverandørmessen for hydrogenteknologi, Hydrogen Technology ExpoMessen tiltrekker seg eksperter fra hele verden. 

Delegasjonsreisen arrangeres fra 12.-15. juni og du vil bli kjent med sentrale aktører i den tyske havvindbransjen. Vi vil blant annet besøke den tyske vindkraft-konferansen Windforce, store vindkraftaktører i delstatene Bremen og Niedersachsen samt delta på spennende nettverksarrangementer. Påmeldingsfristen går ut den 5. mai. Mer informasjon om reisen samt påmelding finner du her.

Reisen er et samarbeid mellom Norsk-Tysk Handelskammer, Germany Trade and Invest (GTAI), Invest in Niedersachsen, BremenInvest, WAB e.V., NORWEP og Innovasjon Norge.