Tysk økonomi på nedtur

Pressemelding. Motvinden i internasjonal økonomi treffer nå bredt i tysk industri. I høstens konjunkturundersøkelse utført av Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK) melder bedriftene for tredje gang på rad om en tydelig uklar handelssituasjon. Derfor skrur DIHK vekstprognosen nok en gang ned.

Den aktuelle konjunkturundersøkelsen baserer seg på rundt 28 000 svar fra bedrifter – så pessimistiske har de ikke vært siden finanskrisen i 2008/2009.

– I normale tider har vi egentlig en gjennomsnittlig eksportvekst på 5,5 prosent. For 2020 regner vi med stagnasjon i eksporten – eller et noe verre resultat (minus 0,5 prosent), kommenterer DIHK-president Eric Schweitzer og understreker at dette er en gigantisk utfordring for tysk økonomi med sin sterke industrikjerne.

Til sammen forventer DIHK pluss 0,4 prosent vekst i bruttonasjonalprodukt i 2019. Høsten 2018 lå prognosen på den gang tilbakeholdne 1,7 prosent.

Gitt det faktum at 2020 har fire arbeidsdager mer sammenlignet med 2019, håper Schweitzer at det er nok med en vekst på 0,5 prosent neste år.

– Vi ønsker gjerne å føye oss i rekken av de som er optimistiske, men vurderingene fra bedriftene gir oss dessverre ingen grunn til det, sier Schweitzer.

Industrien hardest rammet

Som konjunkturundersøkelsen viser, er det spesielt i industrien at situasjonen og forventningene forverres betraktelig. Dermed svekkes også etterspørselen innlands i økende grad.

– Den haltende utviklingen setter også i større grad spor hos tjenesteytere og grossister nært tilknyttet industrien. I tillegg til bedriftenes bekymringer om etterspørsel, eksisterer det også usikkerhet grunnet næringspolitiske rammebetingelser på hjemmebane. Dette gjelder spesielt i forbindelse med klima- og energipolitikk, forteller Schweitzer.

Konjunkturundersøkelsen viser ett lysglimt: Detaljhandel og turisme profitterer fra pålitelig konsum innlands og forventer stabile forretninger fremover. På den andre siden sørger økt proteksjonisme, eskalerende handelskonflikter og brexit for veldig svake forventninger i utenlandshandelen. I den haltende internasjonale etterspørselen ser nå nesten annethvert eksportfirma en risiko for fremtidig handelsutvikling.

Grunnet uklare utsikter og den håndgripelige utsikkerheten i flere bransjer, synker bedriftenes planer om investering og sysselsetting for femte gang på rad. Mangel på ansatte med yrkesfaglig kompetanse utgjør ifølge bedriftene fortsatt den største risikoen.

Eric Schweitzer vurderer den konjunkturelle utviklingen som bekymringsfull og maner forbundsregjeringen til umiddelbar handling. Som mulige tiltak nevnes blant annet mer fokus på og aktivitet fra Verdens handelsorganisasjon, den forsinkede selskapsskattereformen, men også investering i kloke hoder og moderne infrastruktur.

Det fullstendige resultatet av konjunkturundersøkelsen er tilgjengelig på vår hjemmeside (på tysk).