Oppsving i tysk eksport: Tyskland er og blir en pålitelig handelspartner for Norge

Det tyske statistikkbyrået Destatis publiserte foreløpige tall som viste at tysk eksport økte med 14,0 prosent for hele 2021, mens importen økte med 17,1 prosent sammenliknet med året før. Den samlede eksporten lå dermed 3,6 prosent og importen 8,9 prosent høyere enn førkriseåret 2019. Norges import fra Tyskland økte med 13,4 prosent i 2021 sammenliknet med året før, mens eksporten til Tyskland steg med hele 143 prosent.

Det er et tydelig oppsving i tysk utenrikshandel: I desember 2021 økte eksporten fra Tyskland med 0,9 % fra måneden før (kalender- og sesongjustert), mens importen i samme periode økte med 4,7 prosent. Eksporten var da 6,8 prosent og importen hele 23,5 prosent høyere enn i februar 2020, måneden før koronainnskrenkningene ble innført (kalender- og sesongjustert).

– Tyskland er og blir en pålitelig handelspartner for Norge. Dette er et tydelig positivt signal for samarbeidet mellom de to landene og for medlemsbedriftene våre.

Michael Kern, Administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer

Tyskland eksporterte varer for en samlet verdi på 1375,5 milliarder euro i løpet av 2021, mens landet importerte varer for 1202,2 milliarder euro. Dermed økte eksporten med 14,0 prosent og importen med 17,1 prosent sammenliknet med året før. Handelsbalansen for 2021 endte altså med et overskudd på 173,3 milliarder euro. Det innebærer også at det tyske eksportoverskuddet sank for femte år på rad. I 2020 var nettoeksporten +180,4 milliarder euro.

Handel mellom Norge og Tyskland

Handelen mellom de to landene utviklet seg positivt. I desember 2021 økte eksporten med 30,4 prosent sammenliknet med samme måned året før, til 769 millioner euro. I løpet av hele 2021 importerte Norge tyske varer for 9,5 milliarder euro. Den tyske eksporten økte dermed med 13,4 prosent sammenliknet med året før. Norsk eksport til Tyskland økte med hele 477 prosent i desember 2021 sammenliknet med samme måned året før, til totalt 4,1 milliarder euro. For hele 2021 økte den tyske importen fra Norge med 143 prosent, og endte på tilsammen 19,6 milliarder euro.

– Handelen mellom Tyskland og Norge ser ikke ut til å ha lidd under leveringsproblemer og materialknapphet. Tyskland er og blir en pålitelig handelspartner for Norge. Dette er et tydelig positivt signal for samarbeidet mellom de to landene og for medlemsbedriftene våre, sier Michael Kern fra Norsk-Tysk Handelskammer.

Tysklands største handelspartnere i 2021

I året 2021 eksporterte Tyskland flest varer til USA. Eksporten dit økte med 18,0 prosent sammenliknet med 2020, til ialt 122,1 milliarder euro, og USA tok dermed førsteplassen blant importørene av tyske varer. På andreplass kom Folkerepublikken Kina, som importerte tyske varer for 103,6 milliarder euro (+8,1 prosent sammenliknet med året før), mens tredjeplassen gikk til Frankrike med 102,3 milliarder euro (+12,6 prosent).

Den største andelen varer Tyskland importerte i 2021, kom fra Folkerepublikken Kina. Vareimporten derfra hadde en verdi på 141,7 milliarder euro (+20,8 prosent sammenliknet med året før). På andreplass blant de største importlandene lå Nederland, med en importverdi på 105,6 milliarder euro (+21,4 prosent). USA tok tredjeplassen med 72,1 milliarder euro (+6,5 prosent).

Alle tall er fra det tyske statistikkbyrået Destatis (Statistisches Bundesamt)