Plan for utbyggning og drift av Nova-feltet er godkjent

Pressemelding. Wintershall Norge AS og partnere har mottatt godkjenning fra Olje- og energidepartementet for sin plan for utbygging og drift (PUD) av Nova-feltet, som ligger om lag 120 kilometer nordvest for Bergen.

Tysklands største internasjonale produsent av råolje og naturgass, og partnerskapet overleverte planen den 16. mai 2018. Den godkjente utbyggingsløsningen for Nova består av to havbunnsrammer som blir tilknyttet den nærliggende Gjøa-plattformen, som Neptune Energy er operatør for.

– Dette er en viktig milepæl for Wintershall Norge. Nova-utbyggingen er nok et bevis på at vi følger opp vårt engasjement med videre investeringer. God dialog med norske myndigheter er en viktig del av vår suksess i Norge. For oss er godkjenningen en anerkjennelse av vår evne til å levere prosjekter på norsk sokkel, sier Hugo Dijkgraaf, administrerende direktør i Wintershall Norge.

Nova blir utbygd med to havbunnsrammer og knyttet til Gjøa-plattformen for prosessering og eksport. Gjøa skal også levere løftegass til feltet og vanninjeksjon for trykkstøtte. Nova vil bli forsynt med strøm fra land via Gjøa. Den bærekraftige utbyggingsløsningen er en vinn-vinn-situasjon: I stedet for å bygge en ny installasjon vil tilknytningen til Gjøa spare kostnader. Samtidig blir den økonomiske levetiden på den eksisterende infrastrukturen forlenget.

Verdiskaping i Norge

– Ved å anvende en slik kostnadseffektiv løsning kan vi benytte oss av erfaringen vi har opparbeidet oss som operatør for to undervannsfelt. Det styrker selskapets stilling som en ekspert på undervannsutbygging. Samtidig skaper vi verdier for partnerskapet, våre leverandører og det norske samfunnet, sier André Hesse, prosjektdirektør for Nova i Wintershall.

Et betydelig andel av kontraktene er allerede tildelt for Nova-prosjektet. Kontrakten for undervannsproduksjonssystem er tildelt Aker Solutions, kontrakten for rørledninger og havbunns-konstruksjoner er tildelt Subsea 7, mens riggkontrakten er tildelt Seadrill.

Tredje operatørskap på norsk sokkel

Totale investeringer i Nova-utbyggingen er beregnet til om lag 9,9 milliarder kroner. De utvinnbare reservene på feltet anslås til omtrent 80 millioner fat oljeekvivalenter (foe), hvorav størsteparten er olje. Ventet produksjonsstart for Nova er i 2021.

Nova vil være Wintershall Norges tredje egenopererte undervannsfelt, etter Vega som også er tilknyttet Gjøa-plattformen (Wintershall har en eierandel på 20 prosent) og Maria i Norskehavet.

Feltet ble funnet i 2012 og ligger i den nordøstlige delen av Nordsjøen, omtrent 20 kilometer sørvest for den Neptune Energy-opererte Gjøa-plattformen. Nova er lokalisert i kvadrant 35 og drar nytte av den omfattende infrastrukturen i området. Det ligger hovedsakelig i utvinningstillatelse PL 418.

Wintershall Norge AS (operatør) eier 35 prosent, Capricorn Norge AS (et heleid datterselskap av Cairn Energy PLC) 20 prosent, Spirit Energy 20 prosent, Edison Norge AS 15 prosent og DEA Norge AS 10 prosent.