Politikk og industri er enige: det norsk-tyske energisamarbeidet bør styrkes

Tirsdag 20. september samlet representanter fra politikk, industri og næringsliv fra Norge og Tyskland seg for en felles norsk-tysk energidialog på Ekebergrestauranten i Oslo. Over 100 deltakere var til stede da Norsk-Tysk Handelskammer arrangerte German-Norwegian Energy Dialogue 2022 sammen med ambassadene fra begge land.

Det sentrale temaet for dialogen var energisikkerhet: Hvordan kan Norge og Tyskland samarbeide enda tettere med tanke på energikrisen vi står oppe i? Og hvordan skal man møte krisen uten å miste fokuset på å nå klimamålene og å jobbe for det grønne skiftet?

To land, to utgangsposisjoner

Representantene fra Tyskland var tydelige i sine karakteriseringer av situasjonen: utfordringene er ikke til å legge skjul på, noe blant annet Christian Maaß, avdelingsleder i det tyske nærings- og klimadepartementet (BMWK) var tydelig på i sitt innlegg:
– Vi må spare minst 20 prosent gass i vinter.

Vi må spare minst 20 prosent gass i vinter.

Christian Maaß, avdelingsleder i det tyske nærings- og klimadepartementet (BMWK)

For å oppnå disse målene skal tiltak som forbud mot å varme opp svømmebasseng og innskrenkinger når det gjelder lys i offentlige bygninger forhåpentligvis hjelpe.

Også den utenrikspolitiske rådgiveren Toralf Pilz uttalte seg klart:
– Tyskland blør. Vi kommer i år sannsynligvis til å tape 130 millioner euro på grunn av høyere gasspriser.

Også på lengre sikt vil Tyskland stå overfor utfordringer, som blant annet å føre den tyske industrien inn i en grønnere fremtid.

Også Norge opplever høye energipriser og utfordringer rundt energiforsyningen. Men i den utfordrende situasjonen Tyskland står i, er landet veldig takknemlig for støtten fra Norge, forklarte Tysklands ambassadør til Norge, Detlef Wächter. I europeisk sammenheng ønsker Norge å vise seg enda mer fram som en pålitelig energileverandør, forklarte Kristin Mysjka, ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet. Over 40 prosent av Norges gasseksport går nå til Tyskland. Samtidig ønsker Norge å etablere seg som leverandør av strøm og hydrogen fra fornybare kilder. Et annet viktig tema er karbonfangst og -lagring: Norge ønsker å lagre CO2 fra Europas industri på norsk kontinentalsokkel. Tyskland står for over 20 prosent av EUs CO2-utslipp og vil derfor spille en stor rolle her. Norges ambassadør til Tyskland, Torgeir Larsen, la også vekt på viktigheten av et langsiktig og bærekraftig industri- og energisamarbeid mellom landene.

Et nært samarbeid

At næringsminister Jan Christian Vestre konsekvent henvender seg til besøk fra Tyskland med «kjære venner», viser det tette samarbeidet som allerede er mellom de to landene.

I likhet med ambassadørene fra begge land, la han ved energidialogen også vekt på de nære forbindelsene mellom landene som allerede har eksistert i årtier. En videreutvikling av dette samarbeidet byr på stort potensial for begge land. I tillegg til energiavtaler og -prosjekt ser næringsministeren for seg flere samarbeidsmuligheter mellom norske batteriprodusenter og den tyske bilindustrien. Med tanke på det grønne skiftet sa han at:
– I politikken jobber vi for å skape gode rammebetingelser. Men privat sektor er nødt til å gå inn å ta styringen.

I politikken jobber vi for å skape gode rammebetingelser. Men privat sektor er nødt til å gå inn å ta styringen.

Næringsminister Jan Christian Vestre

Ekspertene fra DNV, Equinor, VNG, RWE Renewables, Wintershall Dea, Statkraft og Hydro var stort sett enige i dette. De ser alle stort potensiale i en videre utvikling av samarbeidet mellom landene – både med tanke på fornybar energi, hydrogen og CCS. Mange norsk-tyske prosjekt, som blant annet de nylig lanserte hydrogenprosjektet H2GE Rostock med Equinor og VNG AG, eller CCS-Value Chain med Wintershall Dea og Equinor viser dette. Skepsisen spesielt fra tysk side med tanke på CCS må man ta på alvor, forklarte Hugo Dijkgraaf, CTO i Winterhsall Dea:
– Det beste er å forklare teknologien og å vise fram at den er sikker.

Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer, sier om bakgrunnen for arrangementet:
– For oss er det viktig å samle aktører fra ulike deler av energibransjen, politikk og næringsliv fra begge land til en felles dialog. For Tyskland er en slik energidialog viktigere enn noensinne. For Norge er spesielt industridialogen viktig, for å kunne følge opp Veikartet for grønt industriløft som regjeringen presenterte nylig.