Bærekraftig velferdssamfunn for fremtiden

Nylig publiserte NHO perspektivmeldingen for 2018, «Verden og oss», som tar for seg hvordan Norge vil utvikle seg frem mot 2050. Klimaendringer, handelskrise og lavere oljeinntekter byr på utfordringer – økt internasjonalt samarbeid, grønn verdiskapning og et offensivt møte med digitaliseringen ses som en del av løsningen.

Bekymringsfulle tendenser

Ifølge Arvid Moss, president i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), ser vi allerede nå tendenser som ikke er bærekraftig. Oljeinntektene vil gradvis utgjøre en mindre del av den samlede inntekten, og vi vil derfor få et større gap mellom økende utgifter og fallende inntekter. Pensjoner vil også utgjøre en større utgift i fremtiden.

For å finne bærekraftige løsninger på klimautfordringene må Norge samarbeide med andre land. Globalisering og automatisering genererer høyere verdiskapning, men vil også på sikt føre til omstillinger og jobbtap som kan øke de økonomiske ulikhetene i dagens samfunn ytterligere.

I dag ser vi samtidig at globaliseringen beveger seg i feil retning med den pågående handelskonflikten mellom EU, USA og Kina. En liten og åpen økonomi som den norske er helt avhengig av handel, og mindre handel kan dermed bety færre jobber, lavere vekst og lavere inntekter til fellesskapet.

Løsninger for fremtiden

I forordet til perspektivmeldingen skriver Moss at vi må sette oss flere mål for hvordan samfunnet skal se ut i 2050 om vi vil opprettholde velstanden. Vi behøver et næringsliv som skaper de jobbene vi trenger for å kunne finansiere velferdssamfunnet. Det antas at vi trenger én million nye jobber i løpet av de neste førti årene.

Lavt utslipp og grønn, globalt konkurransedyktig verdiskapning er viktig. Arbeidslivet trenger kompetente arbeidere, og partssamarbeid må være velfungerende. Samtidig er det viktig for vårt fremtidige velferdssamfunn at det er små forskjeller, høy tillit, lite utenforskap og like muligheter for alle.

Moss understreker også at vi må være offensive i møtet med digitaliseringen, selv om den utfordrer måten vi nå jobber på, og bruke den til å få mer ut av ressursene våre og til å gjøre arbeidslivet i Norge enda bedre.

Hele perspektivmeldingen kan leses på NHO sin hjemmeside.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *