Bilateralt partnerskap for yrkesutdanning i Norge

Siden 2017 jobber Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG sammen med sin norske partner IKM Instrutek AS for å gjøre den tekniske fagutdanningen i Norge mer praktisk og gi elevene den kunnskapen, ferdighetene og kompetansen som arbeidsmarkedet trenger ved hjelp av profesjonelt læremateriale, innovative læresystemer og interaktive opplæringsprogrammer.

Fra Konstanz via Bern til Norge

Christiani, med sete i Konstanz, har i over 90 år jobbet med teknisk yrkesopplæring og med tiden levert til over 90 land. IKM Instrutek er selskapets salgspartner i Norge. Komplette utstyrspakker eller spesiallagde produkter leveres til yrkesskoler, høyskoler og universiteter med elektrotekniske og mekaniske fagretninger. Også store konsern som Equinor og Hydro benytter seg av Christianis læresystemer.

– Særlig innenfor områdene Industri 4.0, elektriske kjøretøy og fornybar energi opplever vi en stadig større etterspørsel. Vi besøker lærere i utdanningsinstitusjoner for å finne ut av hvilket utstyr de ville trenge på kort og lang sikt innenfor de tekniske utdanningene og videreutdanningene samt hvilke løsninger fra Christianis produktportefølje som kan forbedre læringen, sier Bjørn Fredrik Ilestad, salgsingeniør automasjon hos IKM Instrutek.

Alt startet i 2017 på messen Worlddidac i Bern, som samler innkjøpere og forhandlere av produkter og tjenester innen fagutdanning, vitenskap og teknikk.

– Den gang kom jeg i snakk med en representant fra IKM Instrutek, forklarer Sandra Strobel, Area Sales Manager Europe hos Christiani.

– I utgangspunktet hadde vi ikke så mye fokus på det norske markedet, men det viste seg at yrkesopplæringen er inspirert av den tyske modellen og at våre løsninger passer svært godt sammen med fagutdanningsprogrammene i Norge.

Nå reiser hun til Norge flere ganger i året for å skaffe seg oversikt og organisere opplæringer.

Suksessprosjekter i Norge

Selskapene har i fellesskap allerede igangsatt flere vellykkede prosjekter i Norge, blant annet leveranser av en HV-trener (elektrisk bil) til Thor Heyerdahl vgs i Larvik, Færder vgs i Tønsberg og Opplæringskontoret For Bilfag i Vestfold.

– Rett før pandemien organiserte vi en todagers opplæring i Larvik hvor vi underviste 30 motorkjøretøy-spesialister i teoretisk og praktisk bruk av Christianis HV-trener. Med denne kan blant annet feil i fremdrift eller strømforsyning simuleres. Lærerne fungerer som instruktør og skal gi opplæringen videre til elevene, sier Strobel.

I tillegg er aktivitetsbaserte opplæringssystemer for automatiseringsteknikk i bruk i Raufoss, Lillehammer og Fagskolen i Agder. Disse formidler alt fra enkle arbeidsprosesser til mer komplekse forløp basert på prinsippene i Industri 4.0.

Godt samarbeid under og etter pandemien

Mange læreinstitusjoner var delvis stengt under pandemien eller tillot bare begrenset kontakt.

– Ettersom vi er godt digitalt posisjonert i Norge og i de siste årene har bygget opp gode forretningsforbindelser til de aktuelle aktørene, kunne vi fortsette samarbeidet uten problemer. Vi hadde utallige digitale møter, men ikke alle systemer og læreinnhold lar seg presentere like godt digitalt som i klasserommet, mener Ilestad.

Til neste år står flere fysiske opplæringer på planen: I mars 2022 planlegges et arrangement innen e-mobilitet og høsten 2022 ønsker de å sammen stille ut ved yrkes-NM i Kristiansand, som organiseres av WorldSkills Norway.

– Som salgsrepresentant holder vi naturligvis øye med hvordan markedet utvikler seg. Utbyggelsen av flere batterifabrikker i Norge krever for eksempel ny kompetanse og tilsvarende utstyr. Dette er definitivt et område hvor vi i samarbeid med Christiani vil utforske ytterligere forretningspotensial, forklarer Ilestad.