Tysk kommunikasjonsinfrastruktur på norske veier

Tyske Conet har i flere år hjulpet kunder innen offentlig sikkerhet, energi, transport, luftfart og forsvar med spesialiserte kommunikasjonsløsninger for kritisk infrastruktur. Den nye kommunikasjonsinfrastrukturen som er laget på oppdrag fra Statens vegvesen er allerede blitt tatt i bruk, og 1. mai var overtakelsen av det siste prosjektet.

Markus Kilian, Senior Business Consultant i Conet, forteller hvordan det samlede prosjektet har vært todelt. Conet har stått for et kommunikasjons- og distribusjonssystem for trafikkovervåkingen ved de fem veitrafikksentralene i landet og kontaktsenteret, som besvarer alle henvendelser om trafikkinformasjon over 175-telefonlinjen til vegvesenet. Samtidig er vegvesenet nå første organisasjon utenom politi, ambulanse og brannvesen som har tilkobling til det nasjonale nødnettet.

− En milepæl for optimalisering av landsdekkende trafikkovervåking

Markus Kilian, Senior Business Consultant i Conet

− Conet har integrert og koblet nødnettet til den nye kommunikasjons- og distribusjonsløsningen som nå er i drift ved veitrafikksentralene i landet. Dermed ble en milepæl for optimalisering av landsdekkende trafikkovervåking vellykket nådd i samarbeid med Statens vegvesen, forteller Kilian.

Prosjektet med en verdi på 30 millioner kroner har inkludert bevilgning og installasjon av alle nødvendige datasenter-, nettverks- og arbeidsplasskomponenter i fem veitrafikksentraler og to datasentre samt teknisk integrasjon av nødnettet. I tillegg ble det gjennomført en brukerworkshop slik at behovene til både de ansatte og de fremtidige brukerne kunne forenes på best mulig måte. Alt dette har ifølge Kilian gitt prosjektet en enorm kompleksitet.

Løsningen for kommunikasjons- og distribusjonssystemet og det tidligere separate kontaktsenteret har nå vært i bruk i over et år og har forenklet trafikkoversikten for norske veier betraktelig. Samtidig viser målinger av henvendelser behovet for et velfungerende system.

− Allerede det første året ble det registrert nesten 800 000 anrop via det nye kommunikasjonssystemet, altså nesten 2 000 anrop daglig. Tallene snakker for seg selv, sier Kilian.