Internasjonale bedrifter fra Tyskland trosser flatende global økonomi

Det globale økonomiske klimaet blir surere. Det viser den aktuelle konjunkturundersøkelsen «AHK World Business Outlook», som samler tilbakemeldinger fra over 3 200 tyske bedrifter i utlandet og presenteres av Det tyske industri- og handelskammenettverket (DHIK).

Undersøkelsen viser at på toppen av stigende råvarepriser og stadig pågående reiserestriksjoner, har det de siste månedene på ny vært økte forstyrrelser i forsyningskjedene. Mer enn annethvert internasjonalt aktive tyske selskap berøres nå av dette.

Bedriftenes vurderinger av konjunkturen i internasjonale markeder er dermed litt dystrere sammenlignet med vårens undersøkelse. Men tysk utenrikshandel står likevel oppreist: Selskapenes forventninger til sine forretninger utenlands har moderat forbedret seg fra i vår.

– Selv om økonomien stopper opp i mange regioner, holder de tyske selskapene hodene over vannet ved sine utenlandske lokasjoner og hevder seg på verdensmarkedet, forklarer Volker Treier, sjef for utenrikshandel i DIHK.

– I 2022 regner DIHK med en vekst i tysk eksport på 7,0 prosent – som tross alt ligger over det langsiktige gjennomsnittet på 4,5 prosent, fortsetter han.

Optimisme knyttet til egen forretningsutvikling

Totalt sett vurderer selskapene sin aktuelle forretningssituasjon mer positiv enn i vår: Globalt sett betegner 52 prosent situasjonen som god, mens bare elleve prosent vurderer den som dårlig. Særlig i Europa rapporterer respondentene om gode forretninger: I eurosonen 55 prosent, i øvrige europeiske stater (inklusive Storbritannia, Sveits og Norge) 60 prosent og i Øst- og Sør-Europa (utenfor EU) sågar 67 prosent.

– Ser vi på tallene fra Norge vurderer 45 prosent av bedriftene den aktuelle forretningssituasjonen som god og 54 den som tilfredsstillende. Bedriftene er imidlertid mer optimistiske til sine forretninger de neste tolv månedene: 63 prosent forventer en forbedring, mens 36 prosent går ut fra at situasjonen forblir uendret, kommenterer Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer.

På dette punktet er også flertallet av de tyske selskapene mer optimistiske enn sist. I gjennomsnitt globalt forventer 56 prosent bedre og bare seks prosent dårligere forretninger.

– Det er oppmuntrende å se at forretningene ved selskapenes internasjonale lokasjoner viser seg å være robuste, sier Trier.

Også intensjonene om investering og sysselsetting øker globalt.

Verre utsikter for konjunkturen

Ifølge Treier er selskapenes optimisme knyttet til egen forretningsutvikling bemerkelsesverdig ettersom verdensøkonomien taper fart. Selv om 41 prosent av selskapene globalt forventer en forbedret økonomisk utvikling der de befinner seg og 17 prosent forventer en dårligere, er forventningene i Kina og Nord-Amerika imidlertid merkbart dystrere.

Mens 70 prosent av de tyske selskapene i Kina regnet med en positiv økonomisk utvikling lokalt i vår, er dette tallet nå bare 36 prosent. I USA synker tallet fra 74 til 50.

– Det bekymrer selskapene at utsiktene i verdens to fremste økonomiske lokomotiver har forverret seg de siste månedene, kommenterer Treier, og legger til:

– Dette er ikke et godt tegn for stabilisering av verdensøkonomien etter koronakrisen.

Råvarepriser, næringspolitikk og mangel på fagfolk er hovedrisikoer

For 44 prosent av de tyske selskapene i utlandet representerer stigende råvarepriser for tiden den største risikoen for den globale økonomien, etterfulgt av næringspolitiske rammebetingelser som skatt, toll og sanksjoner med 40 prosent. Mangelen på fagfolk har også økt (fra 29 til 37 prosent).

Som direkte konsekvens av koronakrisen belaster i tillegg reiserestriksjoner (65 prosent) samt problemer i forsyningskjeder og logistikk (økning fra 40 til 54 prosent) selskapenes internasjonale forretninger.

– Det vi ser her er et farlig sammenfall av næringspolitiske risikoer som øker kostnadspresset på bedriftene. Om disse kostnadene overføres til kundene, øker inflasjonen, sier Treier.


AHK World Business Outlook Fall 2021