Forbundspresident møtte energiminister og toppledere i Norge

På invitasjon fra Norsk-Tysk Handelskammer møtte forbundspresident Frank-Walter Steinmeier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen og norske og tyske næringslivstopper den 5. november ved DNVs hovedkvarter på Høvik. Tema var «Fra fossile til fornybare energikilder» og hvordan tysk og norsk næringsliv kan samarbeide for best mulig energiomstilling i begge land. Møtet ble arrangert i samarbeid med DNV og Tysklands ambassade i Oslo.  

Både EU og Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030. Hva er status for norske og tyske virksomheter i lys av dette og hvordan mener topplederne at de kan bidra til å nå klimamålene? Hvilke forretningsmuligheter kan et forsterket samarbeid mellom Norge og Tyskland gi i lys av energiomstillingen? Dette var blant spørsmålene som ble reist i møtet.

I sitt åpningsforedrag trakk Remi Eriksen, konsernsjef i DNV, frem at den globale energiomstillingen er vår tids mest krevende utfordring og at samarbeid på tvers av landegrenser er nødvendig for at vi skal lykkes. Her har Norge og Tyskland allerede et godt fundament å bygge på.

– Norge og Tysklands bilaterale energisamarbeid ble etablert for mer enn 40 år siden da de to landene ble knyttet sammen gjennom gass-rørledningen Norpipe som går fra Ekofisk til Emden. Norge har klare mål om å bli en betydelig aktør innenfor hydrogen, karbonfangst med lagring og flytende havvind, noe som gjør landet godt posisjonert til å videreutvikle sin rolle som en viktig partner for Tyskland på energiarenaen. I tillegg kan Norges vannmagasiner bli et «batteri» for energisystemet i Europa – som i økende grad er avhengig av variabel, fornybar kraft.

Hydrogen og CCS kjerneområder for samarbeid

Av nye muligheter var det særlig vindkraft, hydrogen og karbonfangst og -lagring (CCS) som ble vektlagt. Utviklingen av den nye fornybare infrastrukturen, med NordLink, elektrifisering av både landbasert og offshore virksomhet samt offshore vindkraft, var også sentrale tema. Likeledes hvordan vi etablerer en fremtidig verdikjede for hydrogen i Nord-Europa. Ulike teknologier for avkarbonisering av industrien ble også diskutert, og man så spesielt på muligheter med CCS, ammoniakk og hydrogen.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen erkjente at både politikere og inudstriledere har behov for mer kunnskap om hvordan vi skal navigere i et landskap der både teknologi og energibehov endres kontinuerlig.

– Vi vil ha en aktiv energipolitikk, der vi vil prioritere nye arbeidsplasser, økt eksport og tilrettelegging for nye og eksisterende næringer basert på våre felles naturressuser.

Under møtet ble en rekke prosjekter og initiativ presentert og felles utfordringer diskutert.

– Tyske og norske bedrifter samarbeider allerede om mange interessante prosjekter for å få fart på energiomstillingen i Europa. Dette inkluderer samarbeidsavtalen for havvind mellom Equinor, RWE Renewables og Hydro REIN, grønt hydrogen- og ammoniakkanlegg i Berlevåg i Nord-Norge, som vil bidra til å avkarbonisere arktisk skipsfart og off-grid-anlegg, samt HeidelbergCements planer om å installere verdens første fullskala CCS-anlegg i et sementanlegg i Brevik. Det er et positivt moment i det norsk-tyske energisamarbeidet og vi er optimistiske for fremtiden, avsluttet Ulrike Haugen, kommunikasjonsdirektør i DNV og president i Norsk-Tysk Handelskammer.

I møtet deltok disse topplederne:

Pressebilder fra arrangementet