Etablerer norsk-tysk industriforum for økt samarbeid om grønn industri

Under German-Norwegian Industry Forum 12. mai 2022 samles myndigheter, bransjeorganisasjoner og industriselskaper fra Norge og Tyskland til fysiske samtaler i Düsseldorf om hvordan bilaterale industripartnerskap kan bidra til dype klimakutt.

Industrien spiller en avgjørende rolle om EU skal nå målet om netto nullutslipp innen 2050. I de fleste nullutslippsscenarioer er det behov for en hurtig oppskalering av klimateknologier som hydrogen og karbonfangst, -bruk og -lagring (CCUS) i kombinasjon med sirkulære prinsipper. I Europas største industriland Tyskland er dette særlig viktig, ikke minst ettersom landet tidligere i år fremskyndet sitt netto-null-mål til 2045.

Hvordan oppnår vi hurtig skalering av hydrogen og CCUS, og hvilke konkrete partnerskap mellom Norge og Tyskland kan bidra til å skape et marked for ny klimateknologi?

For første gang siden pandemien startet, samler German-Norwegian Industry Forum representanter fra myndigheter, bransjeorganisasjoner, forskning og industriselskaper fra begge land fysisk i Düsseldorf for å diskutere hvordan partnerskap mellom norsk og tysk industri kan bidra til dype klimakutt og nye jobber.

– Kun ved økt samarbeid på tvers av landegrenser vil vi kunne utnytte potensialet som ligger i det grønne skiftet for europeisk industri. Det er også slik vi overkommer barrierene. De politiske rammebetingelsene må tilpasses, infrastruktur på tvers av grenser må utvikles og det må investeres i utvikling og skalering av ny og klimavennlig teknologi. German-Norwegian Industry Forum er en plattform for å identifisere disse samarbeidsområdene, sier Petter Ølberg, Norges ambassadør til Tyskland.

German-Norwegian Industry Forum

Først på agendaen 12. mai står en politisk dialog om dekarbonisering i Nordrhein-Westfalen og Norges rolle som bidragsyter til EUs Green Deal og grønn omstilling i den tyske industriregionen.

– Med sin teknologiske kompetanse og naturlig gode forutsetninger for grønn industri, kan Norge være en verdifull partner i europeisk industris grønne skifte. Tyskland har et så stort hydrogenbehov innen industri, transport og varme at storstilt import vil bli nødvendig. Her kan Norge bidra, derfor er det essensielt at det omgående etableres industripartnerskap med Tyskland, sier Manuel Kliese, Innovasjon Norges Tysklandsdirektør.

– Düsseldorf og Nordrhein-Westfalen er Europas industrielle sentrum, med noen av Europas største industriparker for kjemi, stål og sement i umiddelbar nærhet. Ingen steder er behovet større for en storstilt satsing på industriell dekarbonisering og utbygging av en infrastruktur som legger til rette for innfasing av hydrogen og CO2-håndtering. Med publiseringen av delstatens CO2-management-strategi senere i november er timingen svært god for å etablere relevante plattformer for dette nå, sier Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer.

Under konferansen vil deltakerne få innblikk i prosjekter blant annet fra Equinor, HeidelbergCement og Aker Carbon Capture som viser hvilke muligheter for bilateralt samarbeid det grønne skiftet bringer med seg. Deltakende bedrifter, organisasjoner og forskningsaktører får mulighet til å pitche konkrete løsninger og ideer for et relevant tysk publikum i workshops om hydrogen, CCUS og grønne industriparker.

Den 11. mai 2022 vil et begrenset antall deltakere også ha muligheten til å besøke nærliggende industriparker, som Thyssenkrupp sitt stålverk i Duisburg.

Industriforumet arrangeres i samarbeid mellom Innovasjon Norge, den norske ambassaden i Berlin og Norsk-Tysk Handelskammer. Mer informasjon om program og påmelding finnes her.