Tyske bedrifter blir grønnere – Men opplever usikkerhet med tanke på fremtiden

Pressemelding: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)

Flere og flere tyske bedrifter satser på grønn omstilling, men samtidig ser de mer negativt met tanke på fremtidige investeringer og planlegging som følge av omstillingen. Dette kom fram i det store «Energiewendebarometeret» til Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK), en undersøkelse gjennomført blant 2 600 tyske bedrifter.

Undersøkelsen viste klart at andelen bedrifter som satser på grønn omstilling går klart fram, fra 35 prosent i fjor til 38 prosent i år. Spesielt innen elektromobilitet skjer det viktige ting i Tyskland, og hele 65 prosent av bedriftene oppgir at de allerede har startet å bruke elektromobilitet som del av sin virksomhet.

Negativt for konkurransedyktigheten

Men bedriftene opplever også en økt usikkerhet med tanke på fremtiden som følge av de politiske rammene rundt «energiewende». Hele 30 prosent av bedriftene opplever at deres konkurransedyktighet blir negativt påvirket av grønn omstilling, i fjor var det kun 26 prosent som opplevde dette. Innen industri opplyser hele 43 prosent av bedriftene at de er negativt påvirket av omstillingen. Med tanke på den viktige posisjonen industrien har for Tysklands økonomi, er dette et alvorlig resultat.  

Lange planleggings- og godkjenningsprosesser til hinder

– Mange bedrifter opplever hvordan manglende rammebetingelser kan være med på å stoppe en rask omstilling av energi- og klimatiltak i bedriftene», sier president for DIHK, Peter Adrian.

– Lange planleggings- og godkjenningsprosesser, langsom utbygging av strømnett og fornybare energikilder samt høye skatter og avgifter på blant annet strøm oppleves som store hindringer for bedriftene. I tillegg gjør CO2-avgiften som ble innført i år prisen på gass og olje høyere, noe som rammer den internasjonale konkurransedyktigheten til spesielt mellomstore bedrifter hardt.

Vanskeligere å estimere

Alt i alt opplever derfor flertallet av tyske bedrifter mer risiko enn sjanser med tanke på egen konkurransedyktighet. Mange bedrifter opplever en motsetning mellom hva politikken ønsker å oppnå og hvordan de faktisk går fram:

– Politikerne innfører ambisiøse klimatiltak, som høyere CO2-priser, samtidig som de ikke klarer å bygge opp de nødvendige rammene for et stabilt energimarked. Dette er nødvendig for å støtte bedriftene på veien til å skape en klimanøytral energiforsyning og produksjon, forteller Adrian.

Når rammebetingelsene for å oppfylle klimamålene er uklare, blir det vanskeligere å planlegge fremtidige investeringer.

Endring fra positivt til negativt

Stemmingen hos bedriftene med tanke på grønn omstillingen har endret seg fra optimistisk til pessimistisk de siste årene. I 2017 opplevde flertallet av bedriftene at en slik omstilling ville by på mer sjanser enn utfordringer. I år var det motsatt. – En av de store oppgavene etter årets forbundsdagsvalg vil være å styrke næringslivets tro på grønn omstilling og energiewende igjen. Den eneste måten å få til en slik omstilling på, er å få med seg investeringene til titusenvis av bedrifter, sier Adrian.