Dieselforbud i Stuttgart

Den 1. januar innførte Stuttgart, som første tyske storby, et omfattende dieselforbud for å bedre luftkvaliteten.

Forbudet gjelder biler med dieselmotorer som er er eldre enn eurodirektiv 4 og for miljøsonen i indre by. Målet er at nitrogenoksidverdiene skal synke og at EU-grenseverdiene skal overholdes på de trafikknære målestasjonene samt at svevestøvbelastningen skal synke.

72 000 biler er rammet

I følge en talsperson for byen Stuttgart er det rundt 72 000 biler i Stuttgart-regionen som er rammet av det nye forbudet. For beboerne gjelder en overgangsfrist fram til 1. april. Etter dette vil overtredelser bli straffet med et gebyr på 80 euro pluss omkostninger. Stuttgart innfører dermed mye høyere gebyrer enn for eksempel Hamburg (20 euro).

Unntak fra forbudet gjelder for politi, brannvesen, medisinske nødsfall samt varelevering. Det kan også søkes om spesielle unntak for folk som jobber skift og ikke kan benytte seg av offentlig transport.

Ønsker landsdekkende dieselforbud

Den tyske miljøvernorganisasjonen Deutsche Umwelthilfe (DUH) har klaget til rettsapparatet for å få innført dieselforbud i flere byer, blant annet Berlin, Köln, Essen, Düsseldorf og Frankfurt. Her ligger verdiene for nitrogenoksid på flere målestasjoner over de lovlige grenseverdiene. Men mange av dommene har hittil ikke vært mulig å sette ut i verk, eller bare delvis som er tilfellet i Hamburg. Der ble det i mai i fjor innført et forbud mot eldre dieselbiler på utvalgte veier.