Digitale arrangementer ikke et varig alternativ til messer

For tiden har digitale arrangementer en viktig erstatningsfunksjon for de mange avlyste messene i Tyskland. En undersøkelse blant 427 utstillende industribedrifter viser imidlertid at digitale alternativer gir lavere nytteverdi enn fysiske messer og er for de fleste bedriftene ikke et alternativ på lang sikt.

Ettersom mange messer for tiden blir avlyst, har 17 prosent av bedriftene tatt i bruk digitale arrangementer. Så snart fysiske messer kan gjennomføres igjen, vil disse bedriftene imidlertid ikke prioritere digitale alternativer. 48 prosent vil i fremtiden satse på fysiske messer, men fortsatt ta i bruk digitale alternativer. Kan ikke fysiske messer avholdes, er ikke digitale varianter et alternativ for 14 prosent av bedriftene. Bare 21 prosent vurderer digitale arrangementer som seriøse alternativer til fysiske messer på lang sikt.

– At bedriftene har mindre erfaring med å delta på digitale forretningsarrangementer spiller nok en rolle i vurderingen. For tiden har digitale alternativer uten tvil en viktig funksjon for å opprettholde kundekontakter og formidle informasjon. I lys av bedriftenes svært ulike vurdering av nytteverdien til digitale og fysiske messearrangementer, er det vanskelig å se for seg at digitale alternativer kan bli et fullverdig alternativ til fysiske messer, kommenterer Jörn Holtmeier, administrerende direktør i Tysklands forbund for messenæringen, AUMA.  

Leder for messeavdelingen ved Norsk-Tysk Handelskammer, Andreas Totzauer, er ikke overrasket over resultatene i undersøkelsen.

– Gode forhold til kunder og partnere er bygget på tillit og personlig relasjon. Den beste måten å skape dette fundamentet på er fortsatt det fysiske møtet mellom mennesker. Dette er kjernen i messevirksomhet og kan ikke overføres til digitale arrangementer, selv om disse for tiden fungerer som et alternativt verktøy for mange.

Mindre nytteverdi fra digitale arrangementer

I 2020 fant nesten 50 digitale arrangementer sted som erstatning for avlyste internasjonale messer i Tyskland. Over halvparten av de spurte har allerede testet digitale formater, men dette har gitt beskjedne forretningsresultater: I gjennomsnitt har bedriftene oppnådd en fjerdedel av nytteverdien ved fysisk messedeltakelse. 30 prosent av de spurte oppnådde bare ti prosent, mens kun tre prosent av bedriftene svarer at de oppnådde 70 prosent av nytteverdien som en fysisk messe gir.

Holtmeier peker på at undersøkelsen viser at bedriftenes viktigste argumenter for å delta på en fysisk messe er å kunne presentere nye produkter og pleie gamle og nye kunderelasjoner ansikt til ansikt.

– Det ser ut til at den fysiske tilstedeværelsen utgjør en forskjell når det gjelder vellykkede forretninger.

De 427 deltakende bedriftene er medlemmer av forbundene for maskin- og anleggsteknikk (VDMA), elektroteknikk og -industri (ZVEI), optikk, fonetikk, analyse- og medisinteknikk (SPECTARIS) og messenæringen (AUMA).