Digitale løsninger endrer byrom

På vårt smarte byer-seminar 24. oktober tar vi pulsen på digitale løsninger for urban infrastruktur i Norge og Tyskland. Vi har tatt en kort prat med to av foredragsholderne om hvordan teknologi påvirker byene våre og hvordan kommunen kan bidra til å gjøre dem smartere.

Jenny Simonsen er markedsførings- og kommunikasjonsansvarlig i ITS Norge – medlemsforeningen for transportbransjeaktører, med visjon om smartere, sikrere og renere transport. Simonsen har lang fartstid innen ITS-sektoren (Intelligent Transport Systems), og tror at de store endringene som nå skyller over transportsektoren vil ha enorm innvirkning på byplanleggingen fremover.

– Byene våre har vært bygget opp rundt bilen og tanken har vært at man skal kunne komme til overalt med bil. Autonom kjøring, mobility on demand og nye teknologitrender åpner opp for nye muligheter og fører til at byene endres. Etter hvert vil dette vende opp og ned på debatten om urban byplanlegging, sier Simonsen til Norsk-Tysk Handelskammer.

Sentralt i den smarte byen er digitale løsninger som kan bidra til mer effektiv og ressursbesparende organisering av bylivet. Simonsen peker blant annet på at autonome biler muliggjør større arealeffektivitet og bedre trafikkflyt. Samtidig skal det være rom for både fotgjengere og syklister – å utarbeide en fremtidsrettet infrastruktur myntet på dette samspillet er avgjørende.

– Det vi gjør i dag vil påvirke byene de neste århundrene. Vi bør tilrettelegge for framtidens byer og se på hva som skjer mellom gater og byrom i møte med selvkjørende kjøretøy, uttaler Simonsen.

Norges ledende IoT-by

Internet of Things (IoT) er en sentral del av smart by-utviklingen, og i fjor sommer tok Fredrikstad kommune initiativet til Smart Fredrikstad-programmet med målsetning om å bli Norges ledende IoT-by. Leder for prosjektet, Gard Jenssen, poengterer at denne satsingen innebærer at det må bygges en infrastruktur og et økosystem som gjør byen unik og attraktiv for beboere.

– Vi er godt i gang, og mener vi for øyeblikket har Norges, kanskje Nordens største LoRaWAN-nettverk oppe og står, sier Jenssen.

LoRaWAN tilbyr trådløs kommunikasjon over store avstander med høy ytelsesevne og samtidig lavt strømforbruk, og er med andre ord en forutsetning for den smarte byen.

I tillegg til Fredrikstad kommune som viktig pådriver og finansiell kraft, kreves det gode samarbeidsaktører for å nå den ambisiøse målsetningen. Jenssen understreker at kommunen er involvert i samarbeid på både kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå samt internasjonalt gjennom medlemskapet i Open and Agile Smart Cities (OASC).

– Vi er spesielt opptatt av grunnprinsippet i til OASC, som sier at vi skal utvikle smarte løsninger på en slik måte at de vil fungere i alle andre byer i nettverket, sier Jenssen.

Bilateralt samarbeid viktig

Nettopp internasjonalt samarbeid og erfaringsutveksling mellom Norge og Tyskland vil være en sentral del av seminaret Digitalized Urban Infrastructure den 24. oktober. I tillegg til å få vite mer om hvordan Fredrikstad kommune konkret jobber med Smart Fredrikstad-programmet og høre ITS Norge fortelle om nye teknologitrender innen transportsektoren, holder flere tyske aktører innlegg om sine smart by-løsninger.

Gå til fullstendig program og påmelding.