Tysk Industri- og Handelskammer senker eksportprognose for 2018

Tysk utenrikshandel har på ny mistet momentum. I lys av tallene fra august relativiserer Tysk Industri- og Handelskammer (DIHK) sin eksportprognose.

Som landets statistiske sentralbyrå meddelte, lå den tyske eksporten i august 2018 enda 2,2 prosent over forrige års nivå, men riktignok 0,1 prosent under nivået for juli.

DIHK sin sjef for utenrikshandel, Volker Treier, frykter at handelskonflikten mellom de største samfunnsøkonomiene Kina og USA også vil etterlate seg spor i Tyskland i løpet av de kommende tolv månedene. «Det verste er fremdeles i vente», kommenterte han til nyhetsbyrået Reuters på bakgrunn av denne tollstriden. Tyskland er alt for tilknyttet verdensøkonomien til at det skal kunne frigjøre seg, sa Treier videre. «Vår eksportprognose er på grunn av dette ikke lenger holdbar», beklaget Treier.

Hittil hadde DIHK forventet et eksportoverskudd på fem prosent på varer og tjenester i inneværende år.