Fremdeles stort kompetansebehov hos NHO-bedriftene

Tirsdag lanserte NHO sitt kompetansebarometer for 2018 som nok en gang konstaterer mangel på ansatte med rett kompetanse. Hele seks av ti NHO-bedrifter har et udekket kompetansebehov – den største andelen på fem år.

I det femte kompetansebarometeret som blir lagt frem slår Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) fast at 61 prosent av deres medlemsbedrifter har et udekket kompetansebehov.9 prosent av disse oppgir at behovet deres er udekket i stor grad.

Av bedriftene som melder om kompetansebehov oppgir omtrent 40 prosent at de har tapt kunder eller markedsandeler på grunn av dette. Bortimot like mange oppgir at de har måttet skrinlegge eller utsette utvidelse av virksomheten sin. En femtedel av bedriftene har også måttet redusere virksomheten på grunn av kompetansemangelen.

Behov for tettere samarbeid

Selv om det er et behov for alle utdanningsretninger er det innen håndverksfag det er størst etterspørsel, etterfulgt av ingeniørfag og tekniske fag. Yrkesfag- og fagskoleutdanning oppgis som de viktigste utdanningsretningene de neste fem årene. Ole Erik Almlid, fungerende administrerende direktør i NHO, poengterte under lanseringen at storsamfunnet framover må ha en mer arbeidslivsrettet utdanning og at det må bli et tettere samarbeid mellom bedrifter og utdanningsinstitusjonene.

Betydningen av et tettere samarbeid understreket også kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i sin tale. Han påpekte at utdanningstilbudet må kobles til bedriftenes etterspørsel slik at det utdannes fremtidige ansatte med den kompetansen samfunnet faktisk trenger. Samtidig må det investeres i etter- og videreutdanning for arbeidstakerne slik at de kan få det nødvendige kompetansepåfyllet mens de er i jobb.

Dette samarbeidet var også et viktig tema under panelsamtalen avslutningsvis med representanter fra fem NHO-bedrifter, blant annet DNV GL og Borregaard. Alle bedriftsrepresentantene var enig i at bedrifter må involveres tidligere i skolesystemet slik at det elever og studenter lærer bedre kan dekke kompetansebehovet i industrien. På dette området må ifølge representantene næringslivet selv ta mer ansvar i samspill med offentlige initiativ.

Tysk nest viktigste språk

For andre gang er også bedriftenes behov for språkkompetanse blitt kartlagt, og i likhet med tidligere resultater er engelsk det mest etterspurte fremmedspråket. Nærmere halvparten av bedriftene melder et behov her. Som i 2014 er tysk det nest viktigste fremmedspråket med 13 prosent, mens polsk, fransk og spansk følger med henholdsvis 7, 6 og 5 prosent.

Behovet for fremmedspråk ble også kategorisert etter formål. Tysk brukes hovedsakelig i relasjon med kunder og oppdragsgivere i likhet med de fleste andre fremmedspråk i undersøkelsen, mens for eksempel polsk brukes som arbeidsspråk i bedriften og i kommunikasjon med egne ansatte.

Årets fagopplæringspris

Under lanseringen ble bilkonsernet Gumpen Gruppen i Kristiansand tildelt NHOs fagopplæringspris for sin innsats for yrkesfag og fagopplæring. Daglig leder Per Helge Gumpen deltok også i panelsamtalen etter lanseringen. Han fremhevet avslutningsvi at å investere i kompetanse riktignok er dyrt, men at inkompetanse skaper enda større kostnader for bedriften.

Kompetansebarometeret kan leses i sin helhet her.