Går sammen om norsk-tysk energidialog

Norsk-Tysk Handelskammer (AHK), Innovasjon Norge, den norske ambassaden i Berlin og Tysklands ambassade i Oslo går sammen for å styrke det norsk-tyske energisamarbeidet ytterligere. Med deltakelse fra høytstående politikere og bred oppslutning fra næringslivet, ligger det an til gode diskusjoner under German-Norwegian Energy Dialogue 2021.

Første webinar i German-Norwegian Energy Dialogue går av stabelen 19. mai med høy politisk deltakelse. Olje- og energiminister Tina Bru skal sammen med statssekretær i det tyske nærings- og energidepartementet (BMWi), Andreas Feicht, og Niedersachsens klima- og energiminister, Olaf Ties, kommentere veien videre for norsk-tysk energisamarbeid.

– For å nå klimamålene trenger vi dialog mellom myndigheter og næringsliv på tvers av landene. Derfor er det viktig med arenaer som den norsk-tyske energidialogen, som tilrettelegger for samtaler og erfaringsutveksling.

Petter Ølberg, Norges ambassadør til Tyskland

– Særlig innen energisektoren åpner samarbeid mellom Norge og Tyskland opp store muligheter som kommer begge land til gode. Høytstående politisk deltakelse fra begge land i årets energidialog understreker at det er stor interesse for å styrke samarbeidet ytterligere, kommenterer Tysklands ambassadør til Norge, Alfred Grannas.

– For å nå klimamålene trenger vi dialog mellom myndigheter og næringsliv på tvers av landene. Derfor er det viktig med arenaer som den norsk-tyske energidialogen, som tilrettelegger for samtaler og erfaringsutveksling. Jeg ser fram til spennende diskusjoner om veien videre i det grønne skiftet, sier Petter Ølberg, Norges ambassadør til Tyskland.

Partnerskap for fremtiden

– I samarbeid med den tyske ambassaden i Oslo har Norsk-Tysk Handelskammer i flere år organisert en årlig energidialog. At vi nå styrker partnerskapet ytterligere er i tråd med at bilateralt energisamarbeid står høyt på den politiske agendaen i begge land og at interessen fra næringslivet er stor, sier Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer (AHK).

– Økt samarbeid mellom Norge og Tyskland om avkarbonisering av industri og andre samfunnssektorer er viktig. Fra nå av legger vi i fellesskap til rette for en styrket, kontinuerlig energidialog mellom Tyskland og Norge, der virkemiddelaktørene AHK og Innovasjon Norge og begge lands ambassader blir tette partnere og eiere, kommenterer Manuel Kliese, leder for Innovasjon Norge i Tyskland.

German-Norwegian Energy Dialogue finner sted i form av en webinarserie i fem deler mellom 19. mai og 7. juni. Sentrale temaer for webinarene er politisk rammeverk, bilaterale forretningsmuligheter innen hydrogen, utvikling av offshore fornybarproduksjon samt strukturelle endringer i europeisk energisektor.