Viderefører tilskudd til innovativ skipsbygging i Tyskland

Det tyske næringsdepartementet melder om at tilskuddsordningen for innovativ skipsbygging i Tyskland forlenges til 31. desember 2023. Ordningen gjelder for verft med driftssted eller filial i Tyskland og er dermed også aktuell for norske aktører. 

Støtteordningen ved navn «Innovativ skipsbygging sikrer konkurransedyktige arbeidsplasser» (Innovativer Schiffbau sichert wettbewerbsfähige Arbeitsplätze) har løpt over flere år og retter seg mot verft med driftssted eller filial i Tyskland, som bygger, reparerer eller bygger om skip.  

Innovativ skipsbygging er en viktig del av Tysklands maritime næringsliv. Ifølge det tyske næringsdepartementet har målrettede tilskuddsordninger bidratt til at verftsindustrien har kunnet holde stødig kurs og sikre arbeidsplasser de siste årene. 

Målet med tilskuddsordningen er å støtte tyske verft i førstegangsbruk av innovative produkter og prosesser som anvendes i nybygging, ombygging eller reparasjon av selvgående handelsskip. Dette gjelder for eksempel for nye fremdriftssystemer med LNG eller strøm eller for innovative eksosrensesystemer. Offshore-strukturer kan også motta støtte innenfor ordningen.  

Ifølge næringsdepartementet vil finansieringen styrke det fremtidige bidraget til miljøvennlig skipsfart. I fokus står løsninger som bidrar til betraktelig utslippsreduksjon i skipet eller har som mål å forbedre kvalitet og ytelse innenfor områdene klima og miljø. 

Her kan du lese mer om tilskuddsordningen (på tysk).