Kommentar: Forbud mot dieselbiler i tyske byer

Tirsdag falt dommen fra en føderal domstol i Leipzig vedrørende klagen fra miljøvernorganisasjonen Deutsche Umwelthilfe, og dermed foreligger rettslig tillatelse for forbud mot dieselbiler i tyske byer. Avgjørelsen viser at retten anser kjøreforbud for dieselbiler i byområder som et effektivt virkemiddel for å redusere svevestøv og det helseskadelige stoffet nitrogenoksid.

I dag overskrider 70 kommuner i Tyskland EUs tillatte maksverdi for nitrogenoksid, og dette er primært forårsaket av dieselbiler. Denne situasjonen fører til flere tidlige dødsfall i landet: EU-kommisjonen tallfester antallet til å være 13 000 per år. Ettersom den tyske grunnloven setter borgernes kroppslige integritet høyt, er politikere på både føderalt nivå og delstatsnivå pliktig til handling. Miljøvernorganisasjonen Deutsche Umwelthilfe har ikke innføring av kjøreforbud som hovedmål – dette er vanskelig å både implementere og kontrollere i praksis – men at byene og den tyske bilindustrien tvinges til å sette i gang tiltak for en renere luft.

For høye nitrogenoksid-nivåer i byområdene er dog ikke et nytt tema: Allerede i 1999 ble EU-landene enige om en felles grenseverdi som ikke skulle overskrides. Tilsvarende tiltak ble imidlertid ikke gjennomført i Tyskland. Den tyske bilindustriens uaktsomme adferd og bedrageri av ni millioner dieselbileiere, har ført til at situasjonen har tilspisset seg ytterligere.

Selv etter dieselskandalen har ikke politikerne utvist mot til å forlange forbedring fra de som forvolder størst skade. Settes ikke drastiske tiltak nå i gang, må vi derfor gå ut fra at den høye miljøbelastningen gjennom nitrogenoksid kommer til å fortsette i årene fremover. De siste års samarbeid mellom politikerne og bilindustrien på bekostning av miljøet, har imidlertid gjort det klart at den nye forbundsregjeringens mål må være å innlede en Verkehrswende for renere luft i byene. Dette er essensielt for å oppnå politisk troverdighet på områder som miljøvern og aktsomhetsplikt overfor borgerne.

Norbert Pestka, adm. direktør Norsk-Tysk Handelskammer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *