Kommentar: Tilbakeblikk 2017

Sett i sammenheng med globale hendelser var 2017 et vellykket økonomisk år for Tyskland og Norge.

Tysklands BNP økte med 2,2 prosentpoeng, den forventede veksten ved årets begynnelse lå imidlertid på 1,4 prosentpoeng. Arbeidsledigheten ligger nå på 5,3 prosent, og med 1,4 prosent ligger inflasjonsraten godt under 2 prosent. Årsaken til den positive utviklingen ligger ikke bare i egen innsats – lave renter samt lave priser for olje og gass har bidratt sterkt.

Norge nådde også en BNP-vekst på 2 prosentpoeng, mens arbeidsledigheten ligger på 4,3 prosent. Også her ligger inflasjonsraten under 2 prosent.

Selv om stortings- og forbundsdagsvalgene fant sted tilbake i september 2017, sto begge land uten regjering ved årets begynnelse. Dette vakuumet hadde dog ingen vesentlig innvirkning på landenes økonomiske utvikling. I tredje kalenderuke av 2018 har Norge endelig kommet fram til en ny regjeringsplattform med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. I Tyskland fortsetter CDU/CSU og SPD sine sonderingssamtaler etter at regjeringssamtalene om en Jamaica-koalisjon (CDU/CSU, FDP og De grønne) falt sammen. Hva kan denne politiske situasjonen bety for næringssamarbeidet mellom våre to land?

2017 var et år med et tett bilateralt samarbeid både politisk og økonomisk. Strategiområdene som den norske regjeringen offentliggjorde i Industrimeldingen, vil legge til rette for et fortsatt tett samarbeid i 2018, spesielt ettersom den politiske viljen for dette er sterk på begge sider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *