Tyskland: Høstens konjunktur – vanskelige tider

Den tyske økonomien har for tiden fortsatt et høyt nivå. Men den aktuelle konjunkturundersøkelsen til Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK) tegner ikke et klart bilde. Fremfor alt merker industrien at vinden blir skarpere internasjonalt.

«Det er vanskelige tider. Bekymringene blir større», sa DIHKs administrerende direktør Martin Wansleben da han sammenfattet resultatene av undersøkelsen. Den viser at bedrifter ser tydelig reservert på sine fremtidige forretninger. Dette gjelder spesielt i industrien og ved eksportforventningene. På tross av dette forblir investerings- og sysselsettingsplanene relativt stabile, ifølge Wansleben.

Det er på grunnlag av undersøkelsen, som er basert på rundt 27 000 svar fra bedrifter, at DIHK nå senker sin vekstprognose fra opprinnelig 2,7 prosent på begynnelsen av 2018 til 1,8 prosent. «På grunn av det gode utgangspunktet på starten av året hadde bedriftene forventet mer», understreket DIHKs administrerende direktør, og sa videre at den økonomiske dynamikken blir liggende langt bak forventningene.

Også DIHK sin prognose for 2019 ligger på bare 1,7 prosent. De er bekymret for at investeringer og eksport reduseres, men ser samtidig at innlandskonsumet derimot vil forsterkes. «Her gjør den gode arbeidsmarkedssituasjonen seg bemerket med stigende inntekt»,sa Wansleben. Sysselsettingen utvikler seg også positivt, og de regner med et pluss på 580 000 ekstra stillinger dette året.

Videre ble det forklart at en bedre utvikling vil være mulig, om den internasjonale handelsstriden blir løst raskere og bedre enn det som nå er forventet. I tillegg må man ved Brexit opprettholde samarbeidet mellom Storbritannia og resten av Europa, og den føderale regjeringen i Tyskland må sette kursen mot forandringer og flere investeringer.

DIHKs konjunkturekspert Krietenbrink forklarte resultatene av undersøkelsen fra høsten 2018 i detalj. Den tyske økonomien har «for tiden fortsatt et høyt nivå», meddelte hun. De er bare industrien som vurderer sin forretningssituasjon som mindre god enn tidlig i sommer.

Det forventes at investeringer i utstyr, bygninger eller andre anlegg vil være mindre enn konsumet i det kommende året, og eksportforventningene vil falle på nytt. At DIHK nå senker prognosen for eksport for andre gang dette året, skyldes først og fremst de handelspolitiske konfliktene, mindre dynamikk på viktige salgsmarkeder, den økende oljeprisen og devalueringen av flere valutaer.

Hele uttalelsen, undersøkelsesresultatene og ytterligere underlag finner du her (tysk).