Konkurranse for ny InterCity-strekning i Østfold åpnet

Prosjektet går ut på å bygge et nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad. Det er en del av en større plan om InterCity-utbygging i Østfold, slik det formuleres i Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023.

Konkurransen som ble åpnet onsdag 7. februar består av to trinn – først prekvalifisering og deretter en tilbudsfase. Oppdragsgiveren Bane NOR skriver i konkurranseutlysningen at det dreier seg om en totalenterprise. Strekningen som skal bygges ut er ca. 10,3 km lang, består av tre dagsoner og to tuneller på henholdsvis 2720 og 2350 meter. I tillegg skal det bygges et nytt stasjonsbygg og stasjonsområde i Moss. Kontraktsignering er planlagt tidlig i 2019 og etter planen skal strekningen være operativ for trafikk i løpet av 2024.

Det er knyttet spenning til responsen på utlysningen og hvem som ender opp med å vinne kontrakten. Det forventes stor interesse blant utenlandske leverandører, blant annet tyske. Tyske bedrifter er involvert i flere infrastrukturprosjekter i Norge. For Follobane-prosjektet, som også er et prosjekt i InterCity-planen for Østfold, har eksempelvis tyske Herrenkneckt bygget fire tunellboremaskiner som skal drive Follobanens tunelløp.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *