Containerskip som ligger til havn. Foto

Koronavirus kan bli hemsko for tysk økonomi

Pressemelding. I lys av den siste utviklingen knyttet til koronaviruset og en aktuell konjunkturundersøkelse gjennomført av det tysk-kinesiske handelskammeret (AHK Greater China) om tema, forventer Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK) også følger for tysk konjunktur.  

Spredningen av koronaviruset vil i år besvære tysk økonomi betraktelig, sier sjef for utenrikshandel i DIHK, Volker Treier, og peker på produksjonstap i kinesiske selskaper, massive reiserestriksjoner og nedgang i handelen mellom Kina og asiatiske naboland, men også tilbakegang i etterspørsel innen turisme og detaljhandel. Ifølge Treier er dette scenarioer som også kan tilkomme økonomien i Tyskland og Europa.

– I en allerede svekket økonomisk situasjon i Tyskland, truer spredningen av koronaviruset med å bli en reell hemsko for konjunkturen, advarer Treier, og legger til at Tysklands internasjonalt sterkt utbredte eksportøkonomi allerede nå merker at koronaviruset påvirker global handel og at tallrike selskaper holder tilbake sine investeringsplaner ved flere lokasjoner.

Ifølge konjunkturundersøkelsen som AHK Greater China presenterte for sine medlemsbedrifter 27. februar, er ingen selskaper skånet for infeksjonsbølgen.

– Erfaringene fra over 5 000 tyske selskaper i Kina viser at forholdsregler tas; ansatte er beordret til hjemmekontor og messer og forretningsreiser er avlyst. Ordlyden blant bedrifter i Tyskland nå er at det må settes i gang umiddelbare tiltak fra den tyske regjeringen for å forhindre videre spredning av viruset, sier Treier.

Om DIHK

Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK – Deutsche Industrie- und Handelskammertag e. V.) er representant for samtlige deler av tysk næringsliv. Tysklands 79 regionale handelskamre (IHK) er medlem av DIHK, som igjen har millioner av bedrifter fra industri, handel og tjenesektoren som medlemmer. Norsk-Tysk Handelskammer (AHK Norwegen) er ett av 140 utenlandshandelskamre i nettverket.