Kloster Eberbach – et stykke tysk vinhistorie

Vest for Rüdesheim i Rheingau, i nærheten av landsbyen Eltville finner du Kloster Eberbach. Klosteret som ble grunnlagt i 1136 av cisterciensermunken Bernhard av Clairvaux har over årene skapt vinhistorie og er fortsatt i utvikling den dag i dag.

Klosteret er et av Europas best bevarte kloster og har et årlig besøksantall på nesten 300 000 personer samtidig som det fungerer som både museum og kunsthall. I 1803 ble klosteret overført til staten som et resultat av sekulariseringen. Den gang var det hertugen av Nassau som tok over eierskapet før det senere gikk det til det daværende kongeriket Preussen. I 1945 havnet til slutt klosteret i hendene til delstaten Hessen og med det den tyske stat.

I dag utgjør 252 hektar av de mest verdifulle vingårdene fundamentet for den 9 århundrelange arven av cisterciensermunken i klosteret. Vingårdene finner du mellom den Hessische Bergstrasse og Assmannshausen på en strekning som er mer enn 100 kilometer lang. Det er her du finner det jordsmonnet som gir vinene sin fasettrike natur.

Historisk skattekammer

Vinhistorien til Kloster Eberbach er skapt av et langt og tålmodig arbeid for kvalitet i hver dråpe. For 100 år siden var Kloster Eberbach Hessische Staatsweingüter en av grunnleggerne av Verband Deutscher Prädikatweine. Dette er en forening for vingårder som sammen har satt en kvalitetsstandard for vinene de produserer og selger. Den tyske stat blir som eier gjennom selskapet Hessische Staatsweingüter også den største eier av vinmark i hele Tyskland.

Siden 1809 har klosteret holdt egne vinauksjoner og med det gitt folk muligheten til å finne vinskatter man ellers ikke finner på markedet. Disse skattene oppbevarer klosteret i sitt eget lille «skattkammer». I dette kammeret i kjelleren ligger det lagret en mengde gamle årganger som kan dateres så langt tilbake som 1706. Disse regnes som noen av de mest verdifulle årgangene i hele verden.

Modernisering og mangfold

Selv med gamle tradisjoner og en ærverdig historie utvikler Kloster Eberbach seg fortsatt videre i moderne tid. I 2008 åpnet et toppmoderne, underjordisk produksjonsanlegg for vinifikasjon av Riesling der all flyt av druer, most og vin skånsomt foregår via naturlig gravitasjon. Dette anlegget ligger ved den berømte vinmarken Steinberg på 32 hektar som er en av vinmarkene Kloster Eberbach er eneeier av.

Selv om Kloster Eberbach for mange er kjent for sine lange tradisjoner med viner av druen Riesling produserer de også veldig elegante viner på Pinot Noir fra vinmarken Höllenberg i Assmanshausen. Höllenberg har vært anerkjent som en av Tysklands beste vinmarker siden 1108, og føyer seg til rekken av klosterets verdifulle vinmarker som sammen utgjør en viktig del av tysk vinhistorie.