– Messer kan spille en viktig rolle for å få oppgang i økonomien

Tyskland er et messeland: Hvert år huser messehallene 180 000 utstillere og rundt ti millioner gjester. I år har mange viktige messer blitt avlyst eller forskjøvet som følge av koronapandemien – med store konsekvenser for messeselskapene. Mange ansatte er permittert. Reiserestriksjoner og forsamlingsforbud skaper stor usikkerhet i bransjen. Men det er et lite håp: Den tyske forbundsregjeringen ble i mai enige med delstatene om at messer i Tyskland ikke skal regnes som massearrangementer på lik linje som eksempelvis festivaler. Dessuten ble det besluttet at de enkelte delstatene selv skal kunne bestemme over trinnvis åpning for arrangementer som messer «i tråd med smitteutviklingen og spesifikke forhold i hver delstat». Jörn Holtmeier, administrerende direktør i det tyske forbundet for messenæringen (AUMA), forteller hva denne avgjørelsen betyr for messeselskapene, og hvordan messene kan bidra til å stimulere næringslivet etter koronakrisen.

Hvilke forhåpninger har du til å kunne gjenoppta messedrift og snart gjennomføre messer igjen? Hvordan vil en ny oppstart av messene bli?

I de siste ukene har vi fått større håp. At messene – som er forretningsarrangementer – skilles fra storarrangementer med underholdningsformål, har skapt bevegelse, ikke minst fordi de enkelte delstatene nå selv kan fastlegge rammevilkårene. Men messer må planlegges lenge i forkant og kan ikke starte opp igjen som en liten butikk. Utstillere og besøkende ønsker selvsagt å delta på «sine» messer igjen så snart som mulig, men det må skje under trygge og gode forhold. Vi går ut fra at store messer skal kunne avholdes igjen i september. Et bredt program vil nok først kunne finne sted sent på høsten.

Hvordan kan messene selv bidra til å stimulere næringslivet?

Messer kan spille en viktig rolle for å få oppgang i økonomien. Særlig via den offentlige og medievennlige presentasjonen av innovasjoner, men også ved å bygge tillit som en plattform for samarbeid. Dessuten kan messer skape en mer optimistisk stemning.

Hvilke tilbakemeldinger får dere fra bedriftene?

Mange bedrifter venter utålmodig på at messene kan starte opp igjen. Det ligger store forhåpninger i den personlige kontakten med forretningspartnerne, noe som for øyeblikket mangler. Og selvsagt er det forventninger om direkte forretningsavtaler, særlig i en tid med relativt lite aktivitet.

Har messebransjen alternative eller digitale konsepter som kan fungere som overgangsløsninger?

En rekke arrangører i Tyskland tilbyr i år alternative, digitale formater som i det minste kan dekke noen av messens funksjoner. Det støter på stor interesse blant utstillere og besøkende, også fordi arrangørene har den påkrevde bransjekompetansen. Men på lengre sikt bør slike digitale arrangementer kun være et supplement. Det er bare reale messer som kan stimulere følelser og gi opplevelser for alle sanser. De muliggjør mediekontakt, personalrekruttering og mye annet som forutsetter personlige møter.

Hittil har messene vært møtesteder for faglig informasjonutveksling, markedsplasser for kontakter og impulsgivere for næringslivet. Hvordan vil covid-19 forandre dette konseptet?

Etter en hendelse på størrelse med denne pandemien, vil sikkert ikke alt bli som før. Rutinekontakter og rutineforretninger vil kanskje gjennomføres mer digitalt enn tidligere. Men innen kjernefunksjoner som produktpresentasjoner, oppbygging av nye kundekontakter og emosjonell kundekommunikasjon, vil messene fortsatt være uslåelige.