Næringslivet i Rhein-Neckar-regionen

Gjesteinnlegg av Axel Nitschke,
administrerende direktør, IHK Rhein-Neckar

Metropolregionen Rhein-Neckar er økonomisk en av de sterkeste regionene i Tyskland. Ikke like stor som München, Frankfurt eller Hamburg, men når det gjelder BNP per innbygger er det disse stedene man kan sammenlikne med. Og med en eksportkvote på over 60 prosent har regionen et sterkt internasjonalt preg. Plasseringen sørvest i Tyskland sørger for et godt kontaktnett videre ut i Europa, det samme gjør den internasjonale flyplassen i Frankfurt som ikke er langt unna.

At regionen er økonomisk sterk, viser seg også i antallet konkurransedyktige bedrifter. Vi har alt fra store konsern til små familiebedrifter, men særskilt de mellomstore bedriftene er viktige i vår region. Det siste året har selvfølgelig også vår region merket følgene av koronakrisen. Ifølge en undersøkelse vi har gjennomført, er stemningen trykket. Spesielt detaljhandelen og hotell- og restaurantbransjen har hatt en vanskelig tid på grunn av flere nedstenginger.

Industrien i regionen har også i krisetidene vært en viktig taktgiver. Etter noen økonomiske negative trender i fjor, ser vi nå igjen en positiv trend. Det henger blant annet sammen med at industribedriftene i regionen har et tydelig globalt fokus. I tillegg til store konsern som BASF, har også de mellomstore bedriftene internasjonale handelsforbindelser og kontakter i hele verden.

De største utfordringene vi ser om dagen er å møte den nye situasjonen som har kommet som følge av koronapandemien. Det handler både om å sørge for godt smittevern for hele befolkningen samtidig som den økonomiske basen må trygges. Mange bedrifter innen handel og service kjemper for å overleve. Ikke alle er helt enige i de politiske beslutningene som blir tatt, og det er i hvert fall sikkert at de politiske rammene som blir gitt for å håndtere krisen vil ha betydning for næringen i de kommende årene.

Rhein-Neckar har den siste tiden begynt å markere seg som en hydrogenregion og innehar en ledende rolle i utvikling og bruk av hydrogen. Over 100 millioner euro blir investert i hydrogen, blant annet i 40 hydrogenbusser som brukes i kollektivtransporten i Heidelberg, Mannheim og Ludwigshafen. Det har også bygget seg opp et hydrogennettverk i regionen, bestående av mange mellomstore bedrifter som er interessert i internasjonalt samarbeid.

Metropolregionen Rhein-Neckar er også en region hvor det digitale står sterkt. Det er spesielt viktig for de små og mellomstore bedriftene. I tett samarbeid mellom næringsliv, vitenskap og offentlig sektor drives den digitale transformasjonen av utdanning, energi, helsevesen, mobilitet og forvaltning raskt framover. Blant annet har regionen markert seg sterk innen digitalisering av den offentlige infrastrukturen.

Vår region profiterer på internasjonale kontakter, og for at dette skal fortsette i fremtiden er vi avhengige av at de internasjonale markedene forblir åpne. Rettferdige og like betingelser og spilleregler er viktig for at man stiller likt i det internasjonale samarbeidet. I likhet med Norsk-Tysk Handelskammer, jobber vi for å styrke forretningsforbindelser på tvers av landegrenser og ser viktigheten av internasjonalt samarbeid.

www.rhein-neckar.ihk24.de