Noe for alle – bedriftsmedlemskapet til Norsk-Tysk Handelskammer

Med flere enn 750 medlemsbedrifter har Norsk-Tysk Handelskammer i over 30 år bygget opp et aktivt bilateralt nettverk. En titt på tallene fra det foregående året avslører at med 2 101 deltakere på 54 arrangementer er nettverket mye større enn det rene medlemsantallet. Flere og flere bedriftsrepresentanter benytter seg av medlemskapet for videreutvikling og erfaringsutveksling. 

Et nettverk for ulike eksperter 

Det brede spekteret av medlemmer gjenspeiles også i arrangementstilbudet som kan være relevant for flere i bedriften – fra administrerende direktør til avdelingsledere og prosjektledere på forskjellige områder. Selv når én bedriftsrepresentant sender inn søknaden om medlemskap, er ikke dette medlemskapet bundet til den enkelte person: Det kan benyttes av alle medarbeidere. 

Medlemsfordelene inkluderer forsprang til informasjon gjennom forretningsnyheter og bransjeinnsikt samt arrangementer med forskjellige fagtemaer som energi, bærekraft, digitalisering eller olje og gass – og nettverkseventer.  

Vi har spurt kontakter fra våre medlemsbedrifter om hvordan de benytter nettverket til handelskammeret og sprer informasjonen i sine arbeidsmiljøer.  

(1) Forutsetninger for å skape et aktivt medlemskap 

– En viktig forutsetning for et aktivt medlemskap er passende rammebetingelser, sier Gabriele Gierke-Skofteby, assistent for Anne Marit Panengstuen som er handelskammerpresident og administrerende direktør for Siemens Norge. Gierke-Skofteby administrerer handelskammermedlemskapet og informerer så mange som mulig av medarbeiderne i forskjellige avdelinger og posisjoner om medlemsfordelene.  

– Arrangementene til Norsk-Tysk Handelskammer tar opp viktige bransjetrender, tilbyr en plattform for erfaringsutveksling og er helt klart verdifulle for vår bedrift. Siemens lar sine medarbeidere delta på arrangementene dersom det er forenelig med den enkeltes ansvarsområde, forteller hun. 

(2) Identifisere og involvere relevante kontakter i bedriften 

Temaet er også avgjørende for Michael Lehfeldt, Senior Advisor ved Yara International:  

– Avhengig av arrangement velger vi ut kollegaer som av faglige grunner blir ansett som eksperter av oss. Utover det er det ønskelig med en interesse for norsk-tyske relasjoner, sier Lehfeldt.  

Medlemskapet er derfor spesielt relevant for tyskspråklige kollegaer, men også for medarbeidere som har en tilknytning til temaet gjennom et utenlandsopphold eller en tysk samarbeidspartner. 

Lehfeldt har et råd for andre bedrifter med komplekse organisasjonsstrukturer:  

– Når bedriften blir medlem lønner det seg å undersøke hvem som viser interesse for norsk-tyske relasjoner. For å gjøre det kan man involvere HR-avdelingen eller søke personlig kontakt ved jevnlige lunsjrunder, forteller Lehfeldt. 

Han anbefaler interesserte å registrere seg i invitasjonslisten for arrangementer samt å abonnere på handelskammerets nyhetsbrev.  

(3) Invitere kontakter fra eget forretningsnettverk 

For at handelskammernettverket skal vokse jevnt og skape en enda større verdi for alle, er nye kontakter velkomne til å bli bedre kjent med Norsk-Tysk Handelskammer og dets tjenester. Sebastian Grupe, forretningspartner ved Dale Carnegie Training, var selv med en bekjent på sitt første kammerevent. I dag bruker han nettverket intensivt og presenterer gjerne Norsk-Tysk Handelskammer for sine forretningsforbindelser.  

– Jeg inviterer gjerne kontakter fra mitt eget nettverk til å være med meg dersom de etter min mening passer til målgruppen og kan profittere av dette bilaterale nettverket, sier Grupe. 

Til dette formålet bruker han sosiale medier, deler aktivt innlegg fra Norsk-Tysk Handelskammer eller sender invitasjoner videre via e-post.  

– Jeg synes det er supert at nettverket også er åpent for bedrifter som enda ikke er medlem og som vil komme innom for en smakebit, forteller han.  

Bruk medlemskap og fordeler – og det nå! 

Et medlemskap ved Norsk-Tysk Handelskammer lønner seg for alle avdelinger og posisjoner. For å bruke fordelene effektivt burde interesserte medarbeidere abonnere på handelskammerets nyhetsbrev og registrere seg i invitasjonslisten for arrangementer. Norsk-Tysk Handelskammer informerer også om alle viktige temaer og begivenheter på LinkedIn.  

Er du usikker på om bedriften din allerede er medlem? Her finner du det ut og mottar all informasjon du trenger om medlemskapet.