Norner retter fokus på bærekraft på årets K-Messe

I midten av oktober går verdens største messe for plast- og kunststoffindustrien, K-messen i Düsseldorf, av stabelen. En av deltakerne er det norske forsknings- og utviklingsselskapet Norner, som i år vil fokusere på industriaktørers ansvar for miljøet i sin utstilling.

K-messen samler i år over 3 000 utstillere fra mer enn 60 land. Denne muligheten til å møte nye partnere, bli kjent med de siste utviklingene innen bransjen og få med seg spennende foredrag vil ikke Norner la gå fra seg. Selskapet forsker på teknologi innen plastproduksjon og -anvendelser. De håper på å opprette god kontakt med flere nye potensielle kunder for å få en økt prosjektportefølje i 2020-22.

– Vi ønsker også særlig å fokusere på Norner som partner for hele verdikjeden i polymerproduksjon, plastprodukter og emballasje samt OEMs Brand Owners inkludert recycling. Så vi skal slå et ekstra slag for Norner som Plastic Recycling Pilot Centre, sier Market Manager og Packaging Advisor i Norner, Ole Jan Myhre.

Han påpeker at det tyske markedet er svært viktig for selskapet fordi de har et sterkt nettverk og mange kunder i landet, og fordi de samarbeider med tysk maskinindustri. Norner er opptatt av å rette bransjens oppmerksomhet mot miljøutfordringer og bærekraft.

Plastindustrien har våknet

– Industrien har i lang tid vært mest opptatt av tradisjonelle faktorer, som også inkluderer bærekraft ved å lage materialer mer og mer effektive, men oversett forsøplingsproblemet. Nå ser det ut til at de har våknet og satt i gang mange initiativ. Et eksempel er på teknologi for gjenvinning. Et annet er den nye Alliance To End Plastic waste, uttaler Myhre.  

Alliance to End Plastic Waste er en non-profit-organisasjon bestående av flere internasjonale kjemi- og plastkonserner som jobber med å finne løsninger på utfordringer knyttet til plastforsøpling. Myhre understreker at plastforsøpling først og fremst er et struktur- og samfunnsproblem, og at Norner føler et ansvar for å peke på og fasilitere løsninger for dette. Myhre mener at plastindustrien derimot ikke kan bli stilt til ansvar for selve forsøplingen, men at de ulike aktørene må ta ansvar for eget avfall.

– Det gjelder plastindustrien i form av plastpelleter på avveie, men også fiskeri og havbruk med tau og utstyr på avveie samt bygg og anlegg som ikke rydder godt nok etter seg.

Videre påpeker han at plast er et svært nyttig materiale med et relativt lavt miljøavtrykk med tanke på giftighet og CO2, som ikke kan erstattes med andre alternativer uten en betydelig økning av utslipp.

GreenTech er et av Norners fokusområder. De er også med i «Operation Clean Sweep», et internasjonalt program for å hindre plastsøppel i å ende opp i havområder. Handelens Miljøfond har gitt selskapet støtte for at de skal jobbe med å få den norske plastindustrien til å forplikte seg til å delta i programmet.

Årets K-messe finner sted i Düsseldorf fra 16. til 23. oktober. Tre norske bedrifter er representert: Norner, Laader Berg og Normec.