Norsk-tysk forum om fagkompetanse og industri 4.0

Den 3. september arrangerte Norsk-Tysk Handelskammer et norsk-tysk forum om fagkompetanse og industri 4.0 på Raufoss. Seminaret tydeliggjorde at det er et stort forbedringspotensial i samspillet mellom skole og næringsliv i Norge.

I løpet av dagen ble det klart hvor sammenflettet begrepene fagkompetanse og industri 4.0 er. Gjennom digitalisering endres kompetansebehovet i bedriftene og livslang læring kommer inn som et viktig stikkord. Ikke minst spiller fagutdanningen en betydelig rolle. Her er Tyskland et foregangsland grunnet sin duale utdanningsmodell, der brorparten av opplæringen foregår i bedrift – og det fra dag én. På denne måten sikres riktig fagkompetanse i industrien.

Norge kan lære av Tyskland

Gjennom debatten om hvordan fagutdanningen bør organiseres i Norge ble det vist stor interesse for den tyske duale modellen. Steffen Bayer fra Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK) la fram suksessfaktorene ved det tyske systemet og presiserte at modellen ikke nødvendigvis må kopieres rett fra boka. Ethvert land som ønsker en mer arbeidslivsrettet fagopplæring kan la seg inspirere og ta i bruk de elementene som passer inn i de rammene man har.

Det ble også tydelig at det er et stort forbedringspotensial i samspillet mellom skole og næringsliv i Norge. Petter Øyan fra OsloMet presiserte at vi i dag har for mange aktører som snakker for dårlig sammen, og at det mangler et organ som kan knytte de ulike partene sammen, slik Tyskland har med sine industri- og handelskamre.

Digitalisering nødvendig for overlevelse

I andre del av seminaret gikk vi nærmere inn på kompetansebehov som følge av industri 4.0. Dr. Dominik Rohrmus fra Labs Network Industri 4.0 holdt et inspirerende foredrag om hvordan digitaliseringstiltak er livsnødvendig for små og mellomstore bedrifter. Hans viktigste budskap: Think big – start small. På Labs Network får bedrifter mulighet til å gjøre nettopp det ved å prøve ut nye innovasjoner uten selv å måtte investere i teknologi og utstyr. Katapulten på Raufoss (MTNC) tenker likedan og vektla at selv konkurrerende bedrifter kan dra nytte av hverandre gjennom en felles testarena for digitalisering.

Vi takker for livlig diskusjon blant deltakerne og håper på et gjensyn på kommende arrangementer. Sjekk ut våre studieturer dette halvåret:

1 kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *