Bild von dem deutschen Botschafter in Norwegen

Intervju med Alfred Grannas, Tysklands nye ambassadør til Norge

Siden slutten av august er Alfred Grannas ny ambassadør for Forbundsrepublikken Tyskland i Norge. I forbindelse med hans tiltredelse tok vi en prat med ham om hans nye oppgave.

Hvordan har det seg at du allerede kjenner Norge så godt?

Min kone gjennom 17 år er norsk, og jeg jobbet også ved den tyske ambassaden i Oslo fra 2006 til 2010.

Finnes det temaer som er spesielt viktig for deg tilknyttet det bilaterale samarbeidet?

I disse urolige tider, både i Europa og resten av verden, er det særlig viktig at de som ønsker seg en regelbasert verdensordning kommer sammen for å støtte, fremme og videreutvikle denne der det er mulig. Tyskland og Norge er naturlige partnere her fordi vi har samme grunnverdier og deler holdninger overfor de fleste problemstillinger. For å lykkes må vi videreutvikle samarbeidet vårt på alle områder – spesielt innenfor freds- og sikkerhetsarbeid, internasjonal konflikthåndtering og forsvar av våre verdier.

De siste årene har industri 4.0 vært et viktig tema for det tysk-norske samarbeidet. Hvordan ser fremtiden her ut?

Uten å kunne forutsi hva som kommer til å skje i fremtiden, tror jeg at digitalisering vil kunne by på store muligheter for velstandsutvikling, spesielt i land som Tyskland og Norge. I denne sammenheng må vi, og da spesielt i Tyskland, ha fremgang i utbyggingen av nødvendig infrastruktur og investere mer i forskning. Grunnlaget er der og de nødvendige beslutningene er tatt, så nå må vi ta steget fremover. Økt velstand for alle vil bare være mulig når den nye industrielle revolusjonen tas med i regelverk, som sørger for at samfunnet som helhet profitterer fra utviklingen, og ikke bare noen få. I akkurat dette temaet ser jeg et stort potensial for norsk-tysk samarbeid.

Det norsk-tyske forholdet er fremragende. Finnes det likevel forbedringsmuligheter?

Hvis det finnes et problem i det norsk-tyske forholdet, så er det kanskje det at det ikke finnes noe problem. Det er kanskje litt forenklet uttrykt, men beskriver det nåværende bilaterale forholdet godt. Derfor ser jeg det som min hovedoppgave å videreutvikle det store potensialet som nettopp ligger i det faktum at Norge og Tyskland befinner seg i et verdifelleskap, som også er et politisk felleskap med mange like interesser og mål, til økt samarbeid.