Tyskland trenger norsk kompetanse

Gjestekommentar av
Petter Ølberg, Norges ambassadør til Tyskland

Etter et år som ambassadør i Berlin er det bare blitt mer åpenbart for meg hvor viktig Tyskland er for Norge – men også hvor viktig Norge er for Tyskland. Vi lever i en tid der de multilaterale institusjonene som ble bygget opp etter krigen er under press. Økende proteksjonisme og undergraving av det globale handelssystemet kan true den økonomiske veksten og i ytterste konsekvens føre til en ny økonomisk krise. Norge og Tyskland står hverandre verdimessig nært og har en felles interesse i å opprettholde en åpen og regelbasert økonomisk verdensorden.

Tyskland er ikke bare viktig som marked i seg selv. Som største land i EU og økonomisk motor i Eurosonen, er Tyskland svært viktig for EØS-landet Norge. Etter Brexit vil behovet for tettere samarbeid med Tyskland bare bli større. Tysk næringsliv er potensielt en viktig samarbeidspartner og døråpner for norsk næringsliv – både mot EU og mot verden. Tysk næringsliv er svært globalisert og deltar tungt i globale leveringskjeder. Messelandet Tyskland er et nav innen globale businessnettverk. Fremvoksende økonomier, herunder også Kina, ser til Tyskland som forbilde og partner i sin egen utviklingsprosess. Industrie 4.0 og Energiewende er tyske begrep som er blitt allemannseie.

Hvordan kan så Norge bidra? Svaret er at vi allerede bidrar mye. Tysk økonomi er helt avhengig av norsk energi. Tyskland vil innen 2022 stenge alle sine atomkraftverk og legger nå en tidsplan for utfasing av kull. Dette gjør norsk gass enda viktigere for å sikre rimelig og effektiv energi til tysk industri og husholdninger. I tillegg kan gassen være med på å sikre at Tyskland og EU når sine klimamål. Norge er også en pioner innenfor noen segmenter som er viktige for Tyskland: hav, grønn teknologi og digitalisering!

Havet

Havet har alltid vært grunnbjelken for norsk velstand. Nordmenn har gjennom tidene utnyttet havets ressurser på stadig nye måter, fra fiskeri, til skipsfart, olje og gass til akvakultur. Høstingen av havets ressurser har ikke bare vært drivende for innovasjon og teknologi, men også for å utvikle bærekraftige forvaltningssystemer. Tyskland trenger norsk kompetanse, blant annet med tanke på utvinning av ressurser på havbunnen. Norsk subsea-teknologi og norske bærekraftige forvaltningstradisjoner er noe industrilandet Tyskland trenger, både når det gjelder utviklingen av mineralforekomster på havbunnen, men også i utviklingen av ny offshore vindenergi.

Det grønne skiftet

Som olje- og gassnasjon berører Parisavtalen oss sterkt. Norge må for det første bidra til reduserte utslipp fra sin petroleumsproduksjon, men i tillegg må vi gjennom en omstillingsprosess mot et dekarbonisert samfunn. Det grønne skiftet står derfor helt sentralt i regjeringens arbeid. Gjennom lanseringen av theexplorer.com skal norsk grønn teknologi få et vindu mot verdensmarkedet. Vi er veldig glade for at Norge skal være partnerland ved GreenTec Awards neste år i Berlin. Norge nyter stor legitimitet på dette feltet i Tyskland.

Digitaliseringen

Norge har på flere områder kommet lenger i digitaliseringen enn Tyskland. Vi har landsdekkende bredbånd og godt utviklede digitale tjenester, både innen det offentlige og i næringslivet. Vi har også svært omfattende og kvalitetssterke offentlige registre. I en tid der Big Data er den nye oljen, er dette en stor konkurransefordel for Norge.

Dette er bare tre av mange viktige mulighetsrom for økt samarbeid mellom Norge og Tyskland. I tillegg har avtalen mellom våre to lands regjeringer om nye ubåter og marine missiler åpnet opp for et stort industrielt samarbeid som vil prege vårt bilaterale forhold i tiår fremover. Norge og Tyskland er nå på mange måter i et skjebnefellesskap – utenrikspolitisk, sikkerhetspolitisk og økonomisk. Ansvaret for å forvalte dette ligger også hos oss, ved ambassadene i Berlin og Oslo, hos handelskammeret og Innovasjon Norge, og hos alle næringslivsaktørene som er aktive i våre to land.