Nytt nettverk vil gjøre lærebedrifter mer attraktive

Norsk-Tysk Handelskammer oppretter nettverk for utveksling av lærlinger mellom Norge og Tyskland

Mangelen på fagarbeidere er noe av det både norske og tyske bedrifter opplever som et av de største usikkerhetsmomentene i årene som kommer. Gjennom et nytt prosjekt for økt lærlingsmobilitet skal Norsk-Tysk Handelskammer være med på å bygge opp et nettverk hvor bedrifter kan dra nytte av lærlingsutveksling med motiverte og kvalifiserte lærlinger. Rådgivningsnettverket skal i fremtiden gi bedrifter, elever i yrkesfaglig opplæring og unge fagfolk et sted å henvende seg for råd og bistand ved organisering og gjennomføring av mobilitetsprosjekter.

Norsk-Tysk Handelskammer gjennomfører årlig en konkunkturundersøkelse blant sine over 700 medlemsbedrifter og samarbeidspartnere i Norge og Tyskland. En av tendensene som har kommet tydelig fram de siste årene er at det er en økt etterspørsel etter kvalifisert fagkraft. Bedrifter både i Norge og Tyskland opplever det som en utfordring å få tak i nok fagarbeidere og å knytte disse til seg. Norsk-Tysk Handelskammer har derfor satt i gang med å bygge opp nettverk for økt lærlingsmobilitet som skal bistå bedrifter med å finne fram til kvalifiserte lærlinger, og på den måten dra nytte av deres kompetanse, motivasjon og slik kunne sikre seg kvalifisert arbeidskraft for fremtiden.

– Vi mottar regelmessig henvendelser fra tyske og norske bedrifter og lærlinger som er interesserte i utveksling. Takket være et bestående rådgivernettverk i Tyskland er formidlingen den veien ganske uproblematisk. På norsk side mangler det derimot et slikt nettverk, noe som gjør plasseringen av tyske lærlinger i Norge mer utfordrende. Det er dette vi nå ønsker å gjøre noe med, forteller Kristina Schmidt, ansvarlig for prosjektet ved Norsk-Tysk Handelskammer.

– Et utenlandsopphold av denne typen er med på å motivere de unge lærlingene, og det gjør dem godt rustet for et multikulturelt arbeidsliv.

Å knytte til seg lærlinger gjennom dette nettverket vil også skape fordeler for bedrifter: De kan posisjonere seg som attraktive lærebedrifter og samtidig få tilgang til velutdannet fagpersonale med internasjonal erfaring. Det er en viktig faktor i tider med mangel på fagarbeidere.

Erfarne partnere både på norsk og tysk side

Sammen med partnerne Innlandet fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune er handelskammeret i gang med å bygge opp et rådgivningsnettverk som skal kunne bistå både bedrifter, elever i yrkesfaglig opplæring og unge fagfolk i spørsmål rundt mobilitet og utveksling.

– Fylket har i mange år samarbeidet med Tyskland, men bare på et begrenset område. Nå vil vi utvide det faglige omfanget. Vi ønsker å knytte til oss flere partnere vi kan sende elever til, innen flere ulike fagområder, forteller Hege Andreassen fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Også på tysk side har handelskammeret med seg kompetente partnere. Gjennom programmet Grenseløs yrkesutdanning («Berufsbildung ohne Grenzen») har 6 000 tyskere i yrkesutdanning tatt praksis i utlandet, og over 3 000 utenlandske fagfolk har tatt turen til Tyskland. Fra dette nettverket vil handelskammeret og partnerne hente både inspirasjon og erfaringer som kan hjelpe til med å bygge opp det fremtidige norske nettverket. Håndverkskamrene i de tyske byene Münster og Oldenburg har deltatt i Grenseløs yrkesutdanning i flere år, og de er nå med på det norsk-tyske prosjektet også.

Informasjonsmøte og mer informasjon

I slutten av mai arrangeres det informasjonsmøter i Vestfold og Telemark (Tønsberg, 19. mai) og Innlandet (Raufoss, 23. mai) for bedrifter som er interesserte i å høre mer om nettverket og om utveksling. Bedriftene kan på disse møtene høre mer om mulighetene for lærlingsmobilitet og på hvilken måte nettverket kan være med å hjelpe i kampen mot fagkraftmangel. Det er gratis å delta på informasjonsmøtene, påmeldingsfrist er 16. mai. For mer informasjon og påmelding, se her:

Tønsberg, 19. mai
Raufoss, 23. mai