Ønsker å utvide de gode handelsforbindelsene

Fra 17. til 20. september besøkte Bayerns næringsminister Hubert Aiwanger Stockholm og Oslo med en delegasjon på rundt 40 personer. Tema for reisen var digital økonomi. Ministeren ble ledsaget av representanter fra politikk, forvaltning og næringsliv, særlig innovasjonsorienterte små og mellomstore bedrifter innen digital økonomi, samt nettverksorganisasjoner som handelskamre og klynger.

Særlig i tider som disse, når de økonomiske rammebetingelsene videreutvikler seg i et stadig raskere tempo, er det nødvendig med en viss grad av vågemot. Svensker og nordmenn er mer åpne for nye ideer enn tyskere – dette er en av årsakene til at de har kommet lenger enn oss med digitalisering. Cirka 80 prosent av svenskene leverer inn skattemeldingen gjennom en app. Vi må opptre modigere på visse områder og ta i bruk mulighetene som digitaliseringen tilbyr. Endring av bostedsadresse eller registrering av kjøretøy må kunne gjøres via en app også hos oss, konkluderer næringsminister Aiwanger etter besøket.

Temaene kunstig intelligens og 5G dominerte diskusjonene i Stockholm og Oslo. Hos Ericsson fikk delegasjonen et innblikk i 5G-teknologi. Delegasjonen møtte mange startups både på rundebordsdiskusjoner og på besøk hos enkelte gründerbedrifter. For Aiwanger er det spesielt viktig å støtte opp om oppstartsbedrifter.

– Startups tilbyr banebrytende løsninger og teknologier som vi trenger for et konkurransedyktig næringsliv i fremtiden. Vi sørger for at de får gode rammebetingelser som hjelper dem å fremme disse ideene.

Aiwanger er veldig fornøyd med reisen.

– Vi har et svært godt næringslivssamarbeid med Sverige og Norge, som vi skal utvikle videre. De deltakende bedriftene har blitt kjent med nye samarbeidspartnere fra Skandinavia og tar med seg mange nye ideer hjem. Delegasjonsreisen vår var altså en suksess.