Smart farming endrer landbruket

Industri 4.0 får stor oppmerksomhet for tiden. Gjennom den økende digitaliseringen står ulike deler av næringslivet foran en fjerde industriell revolusjon. En bransje som allerede er godt i gang med å ta i bruk de digitale løsningene er landbruket. Mens bilindustrien fortsatt diskuterer muligheten for autonome framkomstmidler, er dette allerede i bruk i landbruket i form av heldigitaliserte høstemaskiner. På bruk med store arealer kan komplette maskinflåter kobles sammen og bruke den moderne datakommunikasjonen for å utveksle informasjon om de ulike tilstandene til områdene, behovet for material samt koordinering. Inne i fjøset er robotikk allerede veldig utbredt. Også her samles informasjon som integreres direkte inn i prosessforløpet til ulike systemer. På denne måten tilpasser forings- og melkeroboter seg etter det enkelte dyrs behov. Melkesystemer leverer nøyaktige melkemengder for hver ku og kan analysere helsetilstanden til dyrene på bakgrunn av innholdet i melken.

Smart farming

Sammenkoblingen av ulike systemer i landbruket kalles smart farming. Maskinene selv bearbeider informasjon og tar beslutninger. Bonden overvåker det hele og er klar for å gripe inn dersom det er nødvendig. «Smart farming kommer til å utforme landbrukets fremtid og overta for de tradisjonelle arbeidsmetodene i landbruksindustrien», hevder Gerd Bovensiepen, leder for handel og forbruksvarer ved PwC. «I fremtiden kommer landbruksmaskiner til å fungere som kjørende datamaskiner og sensorteknikken kommer til å kunne levere all viktig informasjon i sanntid.»

Gårdbrukere ønsker å investere

For å få tak i denne nye teknologien må gårdsbruk ut med høye summer. Ulike studier viser at mange gårdbrukere er villige til dette. I følge en undersøkelse fra PwC har mer enn halvparten av tyske firmaer allerede investert i digitale løsninger, hver fjerde bedrift planlegger videre investeringer. Men spesielt for de små bedriftene er de finansielle mulighetene begrenset. Derfor frykter mange i bransjen at forskjellen mellom små og store bruk kommer til å bli enda større. Kritikere hevder også at mange arbeidsplasser kommer til å forsvinne. Andre utfordringer som kommer som følge av ny teknologi er at man gjør seg avhengig av å ha god nok internettilgang med høy nok kapasitet overalt, samt at det oppstår nye juridiske spørsmål om datasikkerhet og datavern.

Løsninger for fremtiden

Fordelene ved digitalt landbruk er lett å få øye på. Ma-
skiner kan jobbe mer eksakt og næringsmiddelproduksjonen kan på den måten bli mer effektiv og man kan spare ressurser. Også med tanke på globale utfordringer, som økende etterspørsel og nye klimaforskrifter, er dette et viktig aspekt. Takket være automatiseringen og innsparingen av driftsmidler kan kostnadene for produkter og tjenester senkes. Gjennom den komplette registreringen av alle arbeidsprosesser i produksjonskjeden får man mulighet til en bedre kvalitetskontroll som også kommer forbrukerne til gode. Slik kan informasjon om dyrehold, ferskvarer, kvalitet og bærekraft gjøres lettere tilgjengelig og forståelig for konsumentene. I tillegg til økologiske og økonomiske fordeler øker også smart farming livskvaliteten til menneskene som jobber i landbruket. Siden mange prosesser kan fjernstyres, kan arbeidstiden til bønder utvikle seg i en positiv retning.

Teknologi med potensial

De digitale løsningene har for lengst blitt en naturlig del av landbruket og hjelper til med det daglige arbeidet. Det er ikke lenger mulig å tenke seg en arbeidshverdag i landbruket uten informasjonsteknikk. Digitale løsninger kan hjelpe med plantevern, i dyreholdet og for værmeldinger. Maskiner som brukes i presisjonslandbruket er utstyrt med intelligente teknologier som gjør at maskinene kan kommunisere med hverandre. Men selv om digitaliseringen i landbruket har kommet lenger enn i andre bransjer, er fortsatt smart farming i startgropen. Det digitale landbruket rommer et stort potensial, først og fremst for å møte de globale utfordringene de neste årene.

Felix Reimann, oversatt av Trine Jess

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *