Strukturendring for yrkesfag

Mandag 5. mars la kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) fram regjeringens nye strukturplan for yrkesfaglig utdanning. Dette er den største endringen i yrkesfagutdannelsen siden Kunnskapsløftet i 2006 og skal gjelde fra 2020.

Bakgrunnen for den nye yrkesfagstrukturen ligger blant annet i det økte behovet for yrkesfaglig arbeidskraft i fremtiden og et ønske om å styrke elevenes fagkompetanse før de skal ut i lærlingbedriften. Til NRK fremholder kunnskaps- og integreringsministeren at den nye ordningen også vil styrke elevenes motivasjon og hindre frafall.

En av de viktigste endringene i strukturplanen, er at antall utdanningsprogram utvides fra åtte til ti. Utdanningsprogrammene Design og håndverk og Service og samferdsel erstattes av fire nye utdanningsprogram: IKT og medieproduksjon, Design og tradisjonshåndverk, Salg, service og interiørdesign samt Frisør, blomster- og interiørdesign. Navnene på de nye programmene er ikke helt fastsatt enda, men de foreløpige betegnelsene skal markere retningen som regjeringen ønsker å gå.

Regjeringens strukturendring innebærer også at elevene får spesialisering allerede fra Vg1. På de fleste yrkesfagutdanningene er det i dag praksis at elevene spesialiserer seg innen sitt valgte yrkesfag først det andre året på videregående. Med spesialisering allerede fra start kommer den norske yrkesfagutdanningen et skritt nærmere det tyske duale utdanningssystemet for yrkesfag, som er internasjonalt kjent for å utdanne kompetente fagarbeidere blant annet grunnet tidlig spesialisering.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *