Tysk innovasjon møter norske behov i bygningssektoren

Energieffektivisering i byggsektoren blir stadig viktigere for det grønne skiftet. Men hvordan utløser vi potensialet? Den 9. november inviterer Norsk-Tysk Handelskammer til digitalt nettverkstreff om mulighetene for økt norsk-tysk samarbeid innen smarte og energieffektive bygg.

Store deler av den norske bygningsmassen er reist mellom 1970 og 1990. Ifølge NVE kan energieffektivisering i bygg redusere den totale energibruken i Norge med ti prosent. Samtidig har den norske regjeringen en målsetting om å senke energiforbruket i bygg med ti TWh innen 2030. Ved hjelp av smartere energistyring og andre tiltak for energieffektivisering, kombinert med økt lokal produksjon og lagring av fornybar energi, kan den norske bygningsmassen bidra til å skape økt fleksibilitet i energisystemet og frigjøre fornybar energi til andre formål.

Tor Kristian Haldorsen, fagekspert for klima og energi ved Norsk-Tysk Handelskammer, forklarer hvorfor nettopp tyske løsninger kan bidra til energieffektivisering i norske bygninger:

– Den tyske byggsektoren spiller en avgjørende rolle for å redusere klimagassutslipp og øke energisikkerheten i landet. Derfor utvikles det for tiden en rekke løsninger innen energistyring, varme og kulde, ventilasjon og energilagring som kan bidra til en mer bærekraftig og effektiv drift av bygg og nabolag.

Jevnlig topper Tyskland globale rangeringer av verdens mest innovative land, og landet har et svært høyt antall bedriftsetableringer basert på løsninger utviklet ved ledende forskningsinstitutter.

– Norsk næringsliv og norske forbrukere generelt er kjent for å være teknologioptimister, noe som gjør Norge til et attraktivt testmarked for de nye løsningene. Økt erfaringsutveksling kan dermed både gi bedre innsikt i hvilken vei markedet utvikler seg og gi innblikk i områder med potensial for konkrete samarbeid mellom norske og tyske aktører, sier Haldorsen.

Webinar for norske og tyske aktører

Webinaret den 9. november vil gi et innblikk i markedsutviklingen i begge land og presentere innovative prosjekter og løsninger som viser potensialet for ytterligere energieffektivisering. Ingrid Helene Magnussen fra NVE gir et innblikk i lønnsomme effektiviseringstiltak i norske bygg og økt utnyttelse av spillvarme fra industri. Øystein Fjellheim fra SINTEF forteller om mulighetene for energieffektivisering i næringsbygg og deler noen første erfaringer fra det nye ZEB-laboratoriet i Trondheim. Fra tysk side vil Leander Grunwald fra Fraunhofer-instituttet UMSICHT dele erfaringer om hvordan sektorkobling kan gjennomføres på en god måte.

– I tillegg har vi med oss Dr. Jan Mayer fra fortiss GmbH som skal fortelle om erfaringene fra det tyske flaggskip-prosjektet MEMAP om bærekraftige nabolag i München, forteller Haldorsen.

På webinaret presenterer også åtte tyske bedrifter sine løsninger innen smart energistyring, varme og kulde, ventilasjon, fornybar energi og energilagring. Bedriftene BABLE, Proton Motor Fuel Cell, Deutsche Energiesysteme (aelectra), Fahrenheit, GoGaS, gridX, getAir og S:Flex er tilgjengelige for møter med potensielle norske samarbeidspartnere den 10. og 11. november.

Arrangementet er en del av Exportinitiative Energie, et eksportprogram tilhørende det tyske næringsdepartementet.

Her finner du mer informasjon om arrangementet og påmelding.