Riksdagsbygningen i Berlin med det tyske flagget. Foto

Tysk næringsliv mindre positive til oppjustert BNP

Forbundsregjeringen oppjusterer sin BNP-forventning for 2020 med 0,5 prosentpoeng til -5,8 prosent. Tyske næringsforbund er ikke like positive og peker på at resesjonen fortsatt er alvorlig.

I sine preliminære prognoser for 2020 regner forbundsregjeringen med en nedgang i bruttonasjonalprodukt (BNP) på 5,8 prosent. Dermed tror man økonomien vil hente seg inn raskere enn tidligere antatt (-6,3 prosent). Ifølge det tyske næringsdepartementet viser de månedlige indikatorene tydelige tendenser til innhenting etter å ha nådd bunnen av resesjonen allerede i mai. I lys av dette regner man med en BNP-vekst på 4,4 prosent i 2021.

– I tredje kvartal inneværende år forventer vi en merkbar økonomisk vekst, sier økonomiminister Peter Altmaier, og henviser til overveiende positiv stemning og gode forventinger til vekst blant bedrifter.

– Fra arbeidsmarkedet får vi også de første positive signalene. Dette er gode nyheter, men må ikke villede oss til å tro at innhentingsprosessen i lys av den globale pandemien ikke vil ta tid.

Næringslivet mindre positive

Til tross for forbundsregjeringens korrigerte prognose ser Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK) fortsatt store konsekvenser av resesjonen.

– Selv om mange bedrifter tok de første skrittene ut av pandemisumpen i sommer, fører denne resesjonen, og vil fortsette å føre til, alvorlige konsekvenser for tysk økonomi. Veien ut av krisa er for mange veldig vanskelig, kommenterer administrerende direktør i DIHK, Martin Wansleben.

I sin kommentar til prognosene peker Det tyske industriforbundet (BDI) også på at den økonomiske situasjonen forblir alvorlig.

– Innhentingen har startet, men denne vil i mange bransjer vare over flere kvartaler. Først og fremst må etterspørselen fra utlandet ta seg opp igjen.

Prognosene fra næringsdepartementet er preliminære, normalt sett legges høstprognosene først frem i oktober. Det gjenstår å se om tallene kommer til å justeres ytterligere.

Norsk-Tysk Handelskammer er en del av DIHK og offisiell representant for tysk næringsliv i Norge.

Tekst: Hilde Bjørk