Tyskland vil bruke 200 milliarder på klimatiltak

Finansminister Christian Lindner (FDP) og næringsminister Robert Habeck (De Grønne) har gjennom møter om statsbudjettet for 2022 kommet til enighet om å frigjøre 200 milliarder euro til klimatiltak fram til 2026.

Pengene skal investeres i ulike klimatiltak, blant annet kutte CO2-utslipp fra industrien, en styrking av hydrogennæringen og utbygging av ladestasjoner for elbiler. Summen skal ikke kun brukes til å klare det grønne skiftet i energinæringen, men til et grønt skifte i hele samfunnet.

Dette er en tydelig opptrapping av midler sammenliknet med det den tidligere regjeringen hadde i sitt budsjett.
– Den forrige regjeringen hadde satt av 110 milliarder euro. Vi har lagt vekt på at det er behov for mye mer midler og dette har vi også oppnådd, sier partileder for De Grønne Omid Nouripour til n-tv.