Valg av nytt styre til Young Professionals

Etter et år med unntakstilstand, ble styret for AHK Oslo Young Professionals gjenvalgt for et år til. 2020 var et år hvor Young Professionals styrket sin digitale presens og slik også tilpasset programmet enda mer direkte etter medlemmenes ønsker. Og det med godt resultat: på tross av restriksjoner vokste nettverket videre. Vi har tatt en prat med de fire styremedlemmene om nettverket og om planene for 2021.

Johannes Barth, Key Account Manager, Hansa Borg Bryggerier AS

Hvilke mål og fokusområder har nettverket?

Vårt viktigste mål er å styrke det bilaterale samarbeidet mellom unge tyskere og nordmenn – både profesjonelt og privat. Vi ønsker å skape et forum der våre medlemmer føler seg vel. Derfor er den tette kontakten med våre 100 medlemmer veldig viktig. Sammen organiserer vi formelle møter som foredrag eller bedriftsbesøk, men også uformelle møter etter jobb, hytteturer eller kulturelle arrangementer.

I 2020 etablerte vi flere kanaler for å få tilbakemeldinger fra medlemmene. Vi kan nås både på telefon, e-post og via sosiale medier og gjennomfører regelmessig spørreundersøkelser for å få ideer og meninger fra medlemmene. Man kan klare mye alene, men det er enda bedre å legge planer sammen og dele opplevelsene med hverandre. På den måten har vi klart å øke merverdien for nettverket og har fått enda flere medlemmer. Vi gleder oss over kontakten med de eksisterende medlemmene, men vi ønsker også nye ansikt, uavhengig av bransje og bosted, hjertelig velkommen.

Lena Homann, Campaign Manager, Telenor ASA

På hvilken måte har Young Professionals blitt mer synlig?

Nettverket vårt kommuniserer nå først og fremst på nett. På Handelskammerbloggen presenterer vi regelmessig spennende jobbprosjekt fra våre medlemmer og gir på den måten dypere innblikk i hverdagen til medlemmene våre samt om temaene de er opptatt av. Disse blogginnleggene kobler vi sammen med vår LinkedIn-profil, for å gi denne også en personlig stil samt å vise fram hvem som står bak Young Professionals-nettverket.

LinkedIn har vært et viktig skritt for oss for å øke vår synlighet samt å gi mer innhold til våre medlemmer. Der vekker vi interessen til nye medlemmer, deler nyheter og ledige stillinger – og vi presenterer nye kontakter både til nettverket og til interesserte følgere.

For den daglige kommunikasjonen med våre registrerte medlemmer bruker vi en egen Facebook-gruppe. Her er kommunikasjonsveien kort, og vi kan diskutere spontane ideer og aktiviteter.

Joelle Janz, turistsjef, Tysklands Nasjonale Turistkontor

På hvilken måte har programmet til Young Professionals endret seg i løpet av det siste året?

Før korona møttes vi regelmessig i Oslo og omegn. Da det plutselig ikke var mulig med fysiske møter mer, klarte vi å omstille oss raskt og kunne tilby digitale arrangementer. For eksempel arrangerte vi en samtale med en forsker fra Telenor, en avslappet digital lønningspils, et hybrid løpsarrangement hvor noen deltok fysisk og andre virtuelt samt en digital omvising med påfølgende quiz ved ODEON Kino i Oslo. Etter hvert som reglene har endret seg, har vi også kunnet tilby et par utendørsarrangementer som en arkitekturvandring, en felles møteplass og turer i mindre grupper, noe våre medlemmer har satt veldig pris på.

En spørreundersøkelse blant våre medlemmer, viste at det er et ønske om flere fysiske arrangementer. Vi er sikre på at vi kan oppfylle dette ønsket i løpet av neste år. Gjennom korona har vi blitt mer fleksible, og vi ser at vi også når medlemmer i andre deler av Norge, og til og med Tyskland, gjennom digitale arrangementer. Derfor kommer vi også i fremtiden til å tilby noen digitale møteplasser.

Ellen Trautmann Olerud, Project Manager International Markets, NORLA

Hvordan er et typisk Young Professionals-medlem og hvordan er samspillet i nettverket?

Våre medlemmer er en god blanding av nordmenn og tyskere som har en forbindelse til begge land, enten det er jobb, kjærlighet eller interesse for språk og kultur. Våre medlemmer er mellom 25 og 40 år og bor, stort sett, i Oslo-området, men dette er ikke avgjørende.

Vi har en veldig aktiv medlemsgruppe, som gjerne kommer med innspill til hva vi kan gjøre i nettverket. For oss er det viktig med et spenn i aktivitetene. Vi får faglig input gjennom å bli kjent med både våre medlemmers bedrifter og med handelskammernettverket. Men vi går like gjerne på tur til Grefsenkollen eller har andre sosiale aktiviteter. Facebook-gruppa vår er lavterskel og en fin måte å møte andre på – uansett om man trenger tips til en oversetter, erfaringer med reiserestriksjoner eller vil planlegge en felles skitur etter jobb. I fjor sommer arrangerte vi også en fotokonkurranse gjennom sosiale medier.

Har du blitt interessert i nettverket? Da kan du følge AHK Oslo Young Professionals på LinkedIn eller ta kontakt med oss for å bli bedre kjent.