Vellykket bautec-satsing for Norge

Norske utstillere er svært fornøyde med Norges deltakelse som partnerland ved byggemessen bautec i Berlin: – Vi fikk kontakter med myndighetspersoner som vil hjelpe oss stort i vår etablering i Tyskland.

18.-21. februar 2020 gikk bautec for første gang av stabelen med et partnerland. 12 utstillere deltok i den norske fellessatsingen i regi av Innovasjon Norge, den norske ambassaden i Berlin og Norsk-Tysk Handelskammer. De tre partnerne er svært fornøyde med fellesprosjektet.

– Samarbeid mellom toneangivende aktører som den norske ambassaden, Norsk-Tysk Handelskammer og Innovasjon Norge er en stor fordel når man vil skape avtrykk i utlandet, og det har vi fått til gjennom å satse på bautec sammen, sier Manuel Kliese, leder for Innovasjon Norge i Tyskland.

Som partnerland kunne den norske paviljongen nyte ekstra oppmerksomhet under messedagene.

– Den norske paviljongen var svært godt besøkt og preget av lagfølelse blant deltakerne, og det samsvarer med de jevnt over svært gode tilbakemeldingene vi har fått fra utstillere om blant annet kvaliteten på de besøkende, sier administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer, Michael Kern.

Besøkende av kvalitet

Foreløpige resultater fra messens utstillerundersøkelse viser at omtrent tre av fire utstillere er fornøyd med kvaliteten på de besøkende. For flere av de norske utstillerne ble deltakelsen et viktig ledd i å sikre distribusjon i nye markeder.

– Vi fikk kontakter med myndighetspersoner som vil hjelpe oss stort i vår etablering i Tyskland, sier CEO i Cobuilder, Lars C. Fredenlund.

Også MarnarBruk fremhever etablering av kontakt med viktige aktører som det viktigste de tar med seg hjem fra messen.

– Vi fikk knyttet kontakter både med arkitekter, husprodusenter og ikke minst de som jobber i og rundt Innovasjon Norge og Norsk-Tysk Handelskammer, forteller salgssjef Arnfinn Haukom Olsen.

Fungerende fellessatsing

– Vi har bare positivt å si om den norske fellessatsingen. Uten den så hadde det neppe vært mulig for oss å delta på bautec, uttaler Stephen Fu, styreleder i Nordic Smart House.

Kristine Fossbakk, Marketing Manager i Joma International, forteller at det er stor sjanse for at Joma deltar på bautec igjen, spesielt om det på ny tilbys en felles tilnærming til gjennomføringen.

– Vi opplevde at en felles norsk satsing førte til at vi ble mer synlig både som land og som selskap.

Også Rendra AS opplevde flere fordeler i partnerlandprosjektet:

– Det er positivt å være del av en større delegasjon både sosialt og som blikkfang i lokalet. Ser også mange praktiske fordeler ved en samlet koordinering, og dette tar ned terskelen for små selskaper som vårt, forteller daglig leder Ole Kristian Kvarsvik.

Følgende bedrifter deltok i den norske fellessatsingen:

Marnar Bruk, Rendra AS, Joma International, Vestre, Snøhetta, Cobuilder, Kebony, Nordic Smart House, Viking Arm, Isola,Tewo og Miris.