2021 var et innholdsrikt år

Michael Kern, Administrerende direktør, Norsk-Tysk Handelskammer

2021 ble et veldig digitalt år for oss og for nettverket vårt. Allikevel, eller kanskje nettopp derfor, har vi kunnet være tydelig til stede for bedrifter og næringsliv i begge land.

Gjennom ni fysiske og 57 digitale arrangementer har vi skapt nettverksplattformer, samlet bedriftsledere og beslutningstakere fra næringsliv og politikk samt vært med på å sette agendaen for ulike fremtidsrettede faggrupper. Gjennom økt aktivitet på handelskammerbloggen har vi fått enda større rekkevidde, avledet fra våre tidligere fysiske frokostmøter har vi skapt en digital morgenkaffe-serie og også vårt årlige høstmøte ble avholdt digitalt.

For vårt service-team var det ved siden av markedsrettede temaer først og fremst rådgivning i forbindelse med restriksjoner og bestemmelser knyttet til pandemien som sto i fokus.

Messeavdelingen har merket følgene av pandemien spesielt tydelig, men vi fikk vært representert med fellesstander både ved Anuga i Köln, Bim World i München og MEDICA i Düsseldorf.

For avdelingen Market Entry & Business Development var det temaene digitalisering og energi som sto i fokus. På oppdrag fra det tyske nærings- og energidepartementet organiserte Norsk-Tysk Handelskammer fire prosjekter innen temaene industri 4.0, smarte og energieffektive bygninger, construction 4.0 og utslippsfrie byggeplasser samt sivil sikkerhet. I tillegg har våre bilaterale arbeidsgrupper, spesielt gruppene som jobber med temaene hydrogen og havteknologi, utviklet seg videre. Vi har i tillegg også startet med nye «Peer Groups» til ulike temaer hvor medlemmer kan møtes og dele erfaringer.

Den årlige German-Norwegian Energy Dialogue ble i år gjennomført som en webinarserie i fem deler og ga oss en flott start på året. Og energi har vært et gjennomgående tema hele året for oss. I november hadde vi æren av å arrangere en diskusjonsrunde i Oslo med temaet «Fra fossil til fornybar energi» med blant annet Tysklands forbundspresident Frank-Walter Steinmeier. Også hans kone, Elke Büdenbender, var med på statsbesøket og fikk en spennende diskusjonsrunde om kvinner i lederstillinger.

Året som helhet har både vært preget av den europeiske «Green Deal» og den europeiske klimaloven samt den videre utviklingen i energibransjen. Høsten ble preget av parlamentsvalg både i Norge og i Tyskland, med påfølgende regjeringsskifte i begge land. Hva vil denne nye politiske situasjonen ha å si for næringssamarbeidet i begge land? Vi er sikre på at det gode og tette bilaterale samarbeidet vil fortsette. Koalisjonsavtalen til den nye «trafikklys-regjeringen» i Tyskland viser at det grønne skiftet vil stå i fokus og vi ser et stort potensial for norsk-tyske næringsforbindelser og partnerskap og samarbeid mellom bedrifter innen dette feltet. Vi venter i spenning på å se hvordan dette temaet vil prege både den tyske og den norske regjeringen i det nye året. Vi i handelskammeret vil følge tett med på hvilke rammebetingelser som vil kunne endre seg for bedriftene i begge land.

Vi håper alle at koronasituasjonen vil være mindre i fokus neste år og at det dermed vil kunne bli rom for næringslivet å komme til hektene igjen samt for å jobbe i partnerskap for å nå de europeiske klimamålene.