Den daglige dosen Norge på tysk

Den som oppmerksomt følger med på norsk-tyske næringsrelasjoner har kanskje kommet over BusinessPortal Norwegen. Bak portalen, som formidler tyske nyheter om Norge som forretningslokasjon, står vår medlemsbedrift Falkner Business Publishing GmbH.

Utgiver, journalist og moderator Jutta Falkner har drevet portalen siden 2016 og gjort det til sin geskjeft å formidle aktuelle hendelser i norsk næringsliv for tyskspråklige lesere.

Via Russland til Norge

Falkners rapportering om Norge ble født ut av en nødsituasjon. Som redaktør av næringsmagasinet Ost-West-Contact (OWC), med fokus på Øst- og Mellom-Europa samt Asia, tok Falkner i 1994 over forlaget som utga magasinet. I de følgende tiårene ledet hun som administrerende partner OWC-forlaget for utenlandshandel og utga flere månedlige tidsskrift, nyhetsbrev og økonomiske årbøker.

– Vi hadde 35 ansatte med kontorer i Berlin, Düsseldorf, Münster, Moskau og Peking, forteller Falkner.

Allerede den gang jobbet hun tett sammen med utenlandshandelskamre i Øst- og Mellom-Europa og Asia.

– I samarbeid med et stort energiselskap utga forlaget for første gang et nyhetsbrev i Norge i 2013. Dette gode samarbeidet, som hadde sitt opphav i Russland, førte til at det månedlige formatet «Aktuelt fra Norge» så dagens lys. Vårt hovedfokus lå imidlertid fortsatt på overgangslandene i Øst- og Mellom-Europa og Asia, sier Falkner.

– Den nye eieren glemte Norge

Jutta Falkner

Grunnet alvorlig sykdom solgte Jutta Falkner forlaget i 2015. I salget inngikk en konkurranseklausul for alle land forlaget hadde jobbet med, med unntak av Norge.

– Den nye eieren glemte Norge, forteller Falkner.

Et år senere grunnla hun med Falkner Business Publishing GmbH et eget forlag med fokus på Norge. BusinessPortal Norwegen har med tiden etablert seg som en plattform for bilaterale nyheter og har i dag en stor leserskare.

– Selv om selskapet ble til som følge av en nødsituasjon, er jeg glad for skiftet fra overgangslandene til Norge. Temaene som vi jobber med i tilknytning til Norge er mangfoldige og veldig interessante, sier Falkner.

– I tillegg har jeg et svært godt personlig forhold til dette landet. Vi har siden 1990-tallet foretrukket Norge som feriedestinasjon og min sønn har vært bosatt i Oslo siden 2005.

Forfatteren Jutta Falkner

Falkners journalistiske bidrag strekker seg langt utenfor innleggene på BusinessPortal Norwegen. Hun har de siste årene forfattet tre bøker. I 2019 utkom «Go East», hvor Falkner trekker på sine erfaringer fra årene etter gjenforeningen og ser på utviklingen i næringsforbindelsene mellom øst og vest etter murens fall.

I boken «Norwegen superlativ», som utkom året før på eget forlag, tar hun for seg Norge og lister opp 44 eksempler som gir et innblikk i prestasjonene til norske selskaper og forskningsinstitutter.

I den nylig utkomne «Gourmet-Nation Norwegen» leder Falkner sammen med kokebokforfatteren Renate Kissel leserne gjennom den norske matkulturen. Hun presenterer gourmetrestauranter, forklarer hvorfor restaurantbesøk og matvarer er dyrt i Norge, beretter om norske verdensmesterkokker, stjernerestauranter og prisvinnende gin, verdens nordligste whiskydestilleri og den beste osten i verden. I oppskriftsdelen av boka finner du norske spesialiteter som reinsdyr, elg, kveite og kongekrabbe.