Brandenburger Tor i Berlin

30 år med et samlet Tyskland

3. oktober er det 30 år siden Øst- og Vest-Tyskland igjen ble ett samlet Tyskland. Til tross for stadig stor avstand til næringslivet i vest, har delstatene i det tidligere Øst-Tyskland hatt en kraftig næringsvekst og innovasjonsutvikling i løpet av 30 år. 

Willy Brandts kjente ord «Det som hører sammen gror nå sammen» («Es wächst zusammen, was zusammen gehört») har blitt stående som betegnede på den fredelige revolusjonen, murens fall og den påfølgende gjenforeningen. Men det var, og er, klare forskjeller i styrkeforholdet mellom de to tidligere statene. Mer enn å «vokse sammen» ble Øst-Tyskland del av Vest-Tyskland. Selv i dag, 30 år senere, snakker man i Tyskland om «de nye forbundslandene» (gamle øst) og «de gamle forbundslandene» (gamle vest).  

– Øst-Tyskland sto i 1990 foran en gedigen omveltning. På tross av den nye friheten og alle de positive endringene, var det en utfordring både for bedrifter og privatpersoner å venne seg til et helt nytt system, både økonomisk, politisk og sosialt, sier Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer (AHK). 

Nytt samlet marked 

For den samlede tyske økonomien ga gjenforeningen en solid dytt.  

–  Et større innenriksmarked, mange nye motiverte fagarbeidere samt styrking av handelen med Øst-Europa var alle positive aspekter, forteller økonomihistoriker Ulrich S. Soénius til Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK)

Gjenforeningen og den påfølgende oppbyggingen i øst skapte en ny infrastruktur og åpnet for et helt nytt næringsliv. Den store utfordringen ble omstillingen av valutaen i øst, som ble sett på som både nødvendig og uten alternativer.  

–  Den vesttyske valutaen Deutsche Mark hadde en høy symbolsk verdi, og når det i tillegg ble en økt etterspørsel etter «vestprodukter», fortsatte nedgangen i Øst-Tysklands økonomi for fullt, forklarer Soénius.  

– At Tesla velger å legge sin første europeiske bilfabrikk i Brandenburg utenfor Berlin, er et glimrende eksempel på at de nye forbundslandene anses som attraktiv for utenlandske investeringer

Michael Kern

Innovativ teknologi i øst 

Det gamle Øst-Tyskland lå milevis bak Vest-Tyskland økonomisk og hadde mye å hente inn. Ifølge det tyske næringsdepartementet (BMWi) har forbundslandene i tidligere DDR i løpet av de siste 30 årene bygget opp et konkurransedyktig næringsliv som kan hevde seg internasjonalt, og etablert seg som et attraktivt sted for nye og innovative bedrifter og forskningsinstitutter. Dette er spesielt tydelig innen fornybar energi: miljø- og energiteknologier er over gjennomsnittlig sterkt representert i gamle øst og i økende grad en avgjørende del av den økonomiske utviklingen.  

–  At Tesla velger å legge sin første europeiske bilfabrikk i Brandenburg utenfor Berlin, er et glimrende eksempel på at de nye forbundslandene anses som attraktiv for utenlandske investeringer, sier Kern. 

På tross av den positive utviklingen i øst går det tregt med å hente inn forspranget vest hadde – avstanden opp til det vesttyske næringslivet er fortsatt på 30 prosent ifølge BMWi. Noe av grunnen til dette er at også det vesttyske næringslivet har hatt et kraftig oppsving de siste årene, og avstanden øst må hente inn har dermed vokst.  

Tekst: Trine Jess