AGA åpner Norges første fyllestasjon for LBG

Som en del av AGA/Lindes satsning på biogass skal Norges første fyllestasjon for flytende biogass (LBG) åpnes på Alnabru i Oslo. Fyllestasjonen kommer allerede i løpet av tredje og fjerde kvartal i år og er et godt eksempel på sirkulær økonomi i praksis.

Selv om mange gjerne har hørt om vanlig komprimert biogass (CBG) som benyttes av noen busser og renovasjonsbiler i de store norske byene, er flytende biogass (LBG) noe relativt nytt i Norge. LBG produseres blant annet av fiskeensilasje, matavfall og annet organisk avfall som først omdannes til gass og senere kjøles ned til -160 grader, slik at biogassen blir til en flytende væske. Fordelen med LBG er at den tar omtrent en sjettedel av plassen til tilsvarende mengde energi i komprimert gass. Dette gjør ikke bare at ressursene blir utnyttet enda mer effektivt, men det løser også et kjent problem i tungtransportsektoren: Nemlig at lastebilene får en lengre rekkevidde som kan konkurrere bedre med lastebiler med konvensjonelt drivstoff.

Sterk satsing på LBG

Nye moderne lastebiler som går på LBG produseres nå – Volvo, Scania og IVECO planlegger blant annet å levere rundt 30-35 slike biler hver til Norge i løpet av 2018. For at disse kjøretøyene skal kunne tas i bruk i Norge, må LBG kunne distribueres til kundene. AGA/Lindes fyllestasjon på Alnabru får derfor en viktig rolle som landets første sted der man får tak i dette drivstoffet. Fyllestasjonen vil blant annet forsynes av Biokrafts LBG-fabrikk på Skogn, som også er Norges første og samtidig Europas største når den ferdigstilles i løpet av kort tid. Fyllestasjonen på Alnabru vil i tillegg til flytende biogass (LBG) også tilby vanlig komprimert biogass (CBG).

AGA er en del av den tyske The Linde Group. Selskapet har bred kompetanse innen industrigasser med mål om å være den ledende industrigassaktøren innen bærekraftig utvikling. Nå satser de stort på biogass og har i samarbeid med Biokraft og EU-prosjektet Smart Green Region tatt initiativ til å få transportbedrifter til å forplikte seg til kjøp av flere enn 100 LBG-lastebiler for å dra i gang dette markedet. TINE er den første aktøren som har signert en intensjonsavtale om 30 biler med flytende biogass som drivstoff. AGA/Linde presiserer at de ønsker flere transportbedrifter velkommen i samarbeidet og fremhever at ENOVA har et støtteprogram for innkjøp av biogasskjøretøy som kan dekke merkostnaden ved kjøp av kjøretøy opp mot 40 og 50 prosent for henholdsvis store og små firmaer.

Sirkulær økonomi i praksis

Det særlige klima- og miljøvennlige aspektet med biogass, er smart håndtering av ulike biologiske avfallsstrømmer som blant annet kommer fra mennesker, avfall fra fiskeoppdrett og husdyr. AGA/Linde sin markedsbygging med biogass er et godt eksempel på sirkulær økonomi, altså at man drar nytte av ressurser flere ganger. Biogass som drivstoff gir grunnlag for mer biogassproduksjon, som ikke bare gir samfunnet klimanyttig drivstoff, men også biogjødsel som erstatter kunstgjødsel til landbruket. Dette gir biogass en særlig god klimanytte i konkurranse med andre drivstoff. Biogass regnes derfor som et meget klima- og miljøvennlig, godt pålitelig alternativ, for tungtransportsektoren – hvor den kan redusere utslippene fra transport med over 90 prosent.

Robin Gaarder Reese

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *