AHK World Business Outlook

Økonomien må fortsatt forholde seg til konsekvensene etter koronapandemien og problemene i den internasjonale leverandørkjeden gjør det enda vanskeligere for økonomien å hente seg inn igjen. Hvordan er den momentane situasjonen for den globale økonomien? For både å oppdage utfordringene og hva som går bra i internasjonal handel gjennomfører det tyske handelskammernettverket regelmessig en konjunkturundersøkelse om den aktuelle økonomiske situasjonen og om bedrifters fremtidsutsikter.

Vi ønsker å invitere alle våre medlemmer til å være med og svare på undersøkelsen før 11. oktober. Undersøkelsen finner dere her.

Undersøkelsen tar maksimalt 5 minutter.

Vi setter veldig pris på alle svar og vil offentliggjøre resultatene via våre kanaler så snart de er klare.