Containerskip som ligger til havn. Foto

Bedrifter ser lysere på fremtiden

I slutten av mars gjennomførte Norsk-Tysk Handelskammer (AHK) sin årlige konjunkturundersøkelse blant bedrifter innen norsk-tysk næringsliv. I undersøkelsen ble det klart at bedriftene ser lysere på den nåværende situasjonen og på fremtiden enn på tilsvarende tidspunkt i fjor.

Bedriftene oppgir at de både ser mer positivt på den nåværende situasjonen, den forventede forretningsutviklingen de neste tolv månedene, forventede lokale investeringer samt utviklingen i antall ansatte. Der i fjor på samme tidspunkt kun 25 prosent av bedriftene vurderte sin egen bedrifts situasjon som bra, oppgir i år 42 prosent av bedriftene at deres situasjon er bra. Kun 15 prosent vurderer situasjonen som dårlig, sammenliknet med 32 prosent i fjor.

Nesten halvparten av bedriftene forventer at forretningsutviklingen de nese tolv månedene vil forbedres, 36 prosent forventer at antall ansatte vil stige.

– Dette gjenspeiler også vårt inntrykk den siste tiden. På tross av utfordringer ser vi stor aktivitet og økt etterspørsel både på norsk og tysk side, forteller Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer.

Tilsvarende funn i global undersøkelse

Også i den verdensomspennende undersøkelsen «AHK World Business Outlook», gjennomført av Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK) blant over 4 500 bedrifter med tyske forbindelser, er stemningen positiv. Der vurderte 45 prosent av firmaene situasjonen som bra, og hele 52 prosent at forretningsutviklingen vil forbedres.

Norge oppfattes fortsatt som en attraktiv forretningslokasjon: over halvparten av bedriftene forventer at konjunkturen i Norge vil forbedres i løpet av de neste tolv månedene. Ellers oppleves Norge fortsatt omtrent like attraktivt som de siste årene, spesielt positivt vurderes den politiske og økonomiske stabiliteten, digitalisering og arbeidstakeres utdanningsnivå.

Synkende etterspørsel og reiserestriksjoner en risiko for økonomisk utvikling

Som følge av koronapandemien opplever bedriftene størst risiko for de neste tolv månedene når det gjelder forventet etterspørsel, mangel på fagfolk samt næringspolitiske rammebetingelser. Også energi- og råvarepriser oppleves som en risiko.

Som i fjor er det reiserestriksjoner (78 prosent) og avlysning av messer og arrangementer (63 prosent) som har medført mest negative effekter for bedriftene. Bedriftene forventet i fjor en nedgang i etterspørsel og en økning i kansellerte ordre, dette ser ut til å ha hatt mindre effekt enn forventet. Derimot rapporterer bedriftene i år at det er større mangel på fagfolk enn i fjor.

– Dette er både et tegn på at bedriftene trenger flere folk som følge av den store aktiviteten vi ser, samtidig som det også er en konsekvens av at det er vanskeligere å få tak i folk på bakgrunn av reiserestriksjoner, forklarer Kern.

Som forventet rapporteres det at den digitale tilstanden til bedriftene tydelig har forbedret seg det siste året.

Optimistiske med tanke på økonomisk stabilisering

Omtrent 40 prosent av bedriftene forventer en bedring av den økonomiske situasjonen i løpet av 2022, 34 prosent forventer bedring allerede i andre halvdel av 2021. 22 prosent forventer at en bedring vil ta lenger tid enn 2022, mens kun 1 prosent ikke forventer at situasjonen vil bli som den var. 

Dette er helt i tråd med hva bedriftene i Europa svarte i AHK World Business Outlook. Men undersøkelsen viste her store regionale forskjeller: Nesten 70 prosent av de spurte bedriftene i Kina forventer et økonomisk oppsving i løpet av året. I hele Asia er tallet 49 prosent, i Nord-Amerika 64 prosent.